Tapu tahsis belgesi ne demek?


Tapu tahsis belgesi ne demek?

2981 sayılı yasa gereğince bazı yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla tapu tahsis belgesi alınıyor. Peki tapu tahsis belgesi ne demek?Tapu tahsis belgesi ne demek?

Tapu tahsis belgesi, imar ve gecekondu mevzuatı çerçevesinde; hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları gayrimenkuller üzerinde 2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi hakkı içeren belge olarak karşımıza çıkıyor.


Tapu tahsis belgesi ile ilgili esaslarda 6306 sayılı yasa önem arz ediyor.Kanunen tapu tahsis belgesi olan vatandaşların tapu tahsis belgesini tapuya çevirme süreleri 3 yıl süreyle uzatılmış olarak karşımıza çıkıyor. 


Tapu tahsis belgesinin, mülkiyet hakkı sağlaması için bazı şartlar aranıyor.Bu şartlar şu şekilde:


-Öncelikle olarak tapu tahsis belgesinin usulüne uygun olması gerekiyor. 


-İkini olarak tahsis yapılan kişilere verilen yerlerin imar planlarında bağımsız parsel haline gelmiş ve bağımsız tapuların oluşturulmuş olması gerekiyor. 


-Üçüncüsü de belgenin konusu olan arsa-arazi ile ilgili mali yükümlülüklerin hak sahibi kişi tarafından yerine getirilmesi oluyor.


Belediye, hazine, özel idare veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa ve araziler üzerine gecekondu yapıldıktan sonra tespit edilerek kira kontratı düzenlenmiş gecekondu hak sahiplerine tapu tahsis belgesi ve tapuları veriliyor.


Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal ediliyor.

Tapu tahsis belgesi nasıl alınır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comtapu tahsis belgesi ne demek , Tapu tahsis belgesi ne demektir , Tapu tahsis belgesi nedir , Tapu tahsis belgesi ne işe yarar , tapu tahsis belgesi , tapu tahsisi nedir ,