24 / 09 / 2022

Tapu tahsis belgesi kaç yıl geçerli?

Tapu tahsis belgesi kaç yıl geçerli?

Tapu tahsis belgesi, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş gecekondulara veriliyor. Peki tapu tahsis belgesi kaç yıl geçerli? İşte tapu tahsis belgesi geçerlilik süresi..


Tapu tahsis belgesi kaç yıl geçerli?

Tapu Tahsis Belgesi; kaçak gecekondu yapı sahiplerine tapu vermenin başlangıcı olmak üzere, Hazine, belediye, il özel idaresi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün arsa ve arazilerine yapılmış gecekondulara ıslah imar planları yapılıncaya kadar devletin güvence vermesi olarak nitelenebilecek bir ön tapu belgesi oluyor.


Tapu tahsis belgesi tapu senedi ile karıştırılabiliyor.

Buna karşın tapu senedi ise bir taşınmazda kişinin mutlak-kesin nitelikte olan hak sahipliğini gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor.


Taşınma mal hukukuna göre, tapu tahsis belgesi ise tapu senedi gibi mutlak ve kesin bir mülkiyet hakkı niteliğine sahip olmuyor.


Tapu tahsis belgesinin, mülkiyet hakkı sağlaması için bazı şartlar bulunuyor.İlk olarak tapu tahsis belgesinin usulüne uygun olması gerekiyor. 


Bunun yanı sıra tahsis yapılan kişilere verilen yerlerin imar planlarında bağımsız parsel haline gelmiş ve bağımsız tapuların oluşturulmuş olması gerekiyor. Ayrıca,  belgenin konusu olan arsa-arazi ile ilgili mali yükümlülüklerin hak sahibi kişi tarafından yerine getirilmesi gerekiyor.


Zilyetliği ortaya koyan bir belge niteliği taşıyan tapu tahsis belgesinin tapuya dönüştürülebilmesi için sair koşulların yanında tahsise konu yerin herhangi bir kamu hizmetine ayrılmamış olması ve imar planına göre konut alanı olarak belirlenen saha içersinde kalmış olması gerekir. Peki tapu tahsis belgesi kaç yıl geçerli?


2981 sayılı yasa kapsamında tapu tahsis belgesi olan vatandaşların tapu tahsis belge süreleri 3 yıl oluyor.

Tapu tahsis belgesi verilmeyen durumlar nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com