Tapu üzerindeki arsa payı nasıl hesaplanır?


Tapu üzerindeki arsa payı nasıl hesaplanır?

Arsa payı, bir arsa üzerinde ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımları olarak tanımlanıyor. Peki tapu üzerindeki arsa payı nasıl hesaplanır? diyorsanız işte yanıtı...Tapu üzerindeki arsa payı nasıl hesaplanır?

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına kat irtifakı deniyor.


Arsa payı ise, bir arsa üzerinde ortak mülkiyet hakkının bağımsız bölümlere tahsis edilen kısımları olarak tanımlanıyor.


Hak sahiplerine, yapıların bulunduğu parsel arsasından bağımsız bölümlere rayiç değerleri oranında, arsadan pay veriliyor.  Peki tapu üzerindeki arsa payı nasıl hesaplanır? diyorsanız işte yanıtı...


Tapuda yazan arsa payı; kat mülkiyetinin söz konusu olduğu yerlerde, yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen bina içindeki değerlerine göre belirlenen ortak mülkiyet payına deniyor. 


Örneğin ; Tapu senedi üzerinde ana yapının bulunduğu parsel, 2000 metrekaredir ve 24 bağımsız bölümden oluşan bu binada 24 nolu gayrimenkulün tapu senedin de 26/338 arsa paylı olduğu yazılmaktadır; 


Formül: (2.000 metrekare / 338) x 26 =

2.000/338 = 5,91

5,91 x 26 = 153,846 metrekare


Arsa payı düzeltilmesi dava dilekçesi!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com


  Tapu üzerindeki arsa payı nasıl hesaplanır , tapu arsa payı hesaplama , hisseli tapuda arsa payı hesaplama ,