Eksik ödenen tapu harçlarına ceza!


 Eksik ödenen tapu harçlarına ceza!

Tapu harçları, emlak vergi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkullerin gerçek değerleri üzerinden ödeniyor. Eksik ödenen tapu harçları ise alıcıdan ve satıcıdan cezalı olarak tahsis ediliyor.
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı (4) sayılı tarifede yer alan tapu işlemleri, tapu harcına tabi tutuluyor. Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi ya da maktu olarak alınıyor. 


Tapu harcı nasıl hesaplanıyor?

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilen devir ve iktisap bedelleri üzerinden hesaplanıyor. Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmaması, gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekli.


Gayrimenkullerin devrinde ne kadar harç ödeniyor?

Harcın ölçüsü devir eden ve devir alan için ayrı ayrı olmak üzere devir bedeli üzerinden binde 20 şeklinde hesaplanıyor. 


Tapu harcı nereye ödeniyor?

Tapu harçları, işlemin yapıldığı vergi dairelerine ödeniyor. Maliye Bakanlık tarafından yetki verilmesi durumunda ise ilgili kuruluşlar tarafından tahsis ediliyor. 


Tapu harcı eksik ödenirse ne olur?

Tapuda yapılan işlemin ardından emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumunu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya resmen devir alandan yüzde 25 oranda cezalı olarak tahsis ediliyor.


Tapu harçları ne kadar düştü?

Yapılan indirimler ile beraber tapu harçları binde 20'den, binde 15'e düşürüldü. 


Tapu harcı indirimi ne zaman bitiyor?

Konutta tapu harcı indirimi 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek. Bu kararlar 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. 


Eksik ödenen tapu harçları , Eksik ödenen tapu harçları ceza , Eksik ödenen tapu harçlarına ceza var mı ,