13 / 06 / 2024

Ortaklığın giderilmesi davası satış prosedürü!

 Ortaklığın giderilmesi davası satış prosedürü!

Ortaklığın giderilmesi davası ile gayrimenkul sahipleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, gayrimenkulün bölünmesi veya açık arttırma yoluyla satılıp, satış bedelinin paylaştırılması amaçlanıyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası satış prosedürü nedir? diyorsanız işte yanıtı...


Ortaklığın giderilmesi davası satış prosedürü!

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaza ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılması için açılıyor.


Bu dava bir hissedar tarafından, diğer hissedarlara karşı açılabiliyor. Dava, gayrimenkul hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yerin sulh hukuk mahkemesinde açılıyor.


Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. Ortaklığın giderilmesi davası ile gayrimenkul sahipleri arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi, gayrimenkulün bölünmesi veya açık arttırma yoluyla satılıp, satış bedelinin paylaştırılması amaçlanıyor. Peki ortaklığın giderilmesi davası satış prosedürü nedir? diyorsanız işte yanıtı...


TMK m. 699/III hükmüne göre “Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.” 


Ortaklığın giderilmesi davası açılan gayrimenkulün yukarıda açıkladığımız koşullara göre aynen bölüşme yoluyla paydaşlığının giderilmesine karar verilemiyorsa paydaşlığın taşınmazın açık arttırmayla satışa sunulması yoluyla giderilmesine karar veriliyor. 

Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılamaz?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com