13 / 06 / 2024

Ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016!

Ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016!

Ortaklığın giderilmesi davaları, hisseli taşınmaz mal paydaşları tarafından açılıyor. Peki Ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016 ne kadar? İşte ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016...


Ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016!

Herhangi bir gayrimenkule ortak mülkiyet ile sahip olan bireylerin, bu ortaklıktan kendilerine düşen payın taksim edilmesi yada mahkeme yoluyla satışının gerçekleştirilip payı oranında bir bedelin ödenmesi işlemine ortaklığın giderilmesi davası adı veriliyor.


İzale-i şuyu davası olarakta bilinen ortaklığın giderilmesi için açılacak olan ortaklığın giderilmesi davalarının amacı ortakların paylaşımda yaşadıkları uzlaşmazlığın giderilmesi olarak karşımıza çıkıyor. 


Ortak malın, ya da ortak taşınmazın taksiminin nasıl yapılacağının çözülememesi ortaklığın giderilmesi davası ile belirleniyor. Peki Ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016 ne kadar? İşte ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016...


Ortaklığın giderilmesi dava harcı 2016...

Bu davada kazanan ve kaybeden taraftan olmaması nedeniyle ortaklığın giderilmesi dava masraflarını tüm taraflar ödüyor. 


-Payları oranında: Yargılama giderleri ve vekalet ücreti, taraflara "payları oranında" yükletiliyor. (6. HD. 28.11.2005 T., E: 2005/9580, K: 2005/10903)


- Bu davalarda vekili bulunan tüm taraflar yararına avukatlık ücreti taktiri gerekir. Vekili olanın davacı veya davalı safhında olmasının bir önemi yoktur.  (6 HD. 26.03.2002 T., E: 2002/1961, K: 2002/172)


- Bir taşınmazın satış sureti ile ortaklığın giderilmesinde, satış bedeli üzerinden binde 6 harç alnır.


Harç hesaplamasında taşınmazın keşifte belirlenen değeri değil, satış bedeli dikkate alınır. (6 HD. 31.01.2002 T., E: 2002/231, K: 2002/578) (HARÇLAR KANUNU EK-1 NOLU TARİFE)

 

- Taşınmazın hissedarla arasında "taksimine" dair olan hükümlerde, taksim edilen taşınmazın değeri üzerinden binde 2,4 oranında nispi harç alınır.


Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme 3 ay gibi süre içerisinde karara varabiliyor. Ancak davanın yargıtaya taşınması halinde bu süreç uzayabiliyor. 

Ortaklığın giderilmesi davasında satış işlemleri!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com