13 / 06 / 2024

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Bir gayrimenkuldkei ortak mülkiyet veya kullanım hakkının ortaklar arasında paylaşılması veya satılması suretiyle sona erdirilmesi için ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. Peki Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır? diyorsanız işte yanıtı...


Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır?

Ortak mülkiyete tabi taşınmazlarda, paydaşların tümü oybirliği ile yapacakları sözleşme ile ortaklığı giderebiliyor ve paylı mülkiyeti ferdi mülkiyete dönüştürebiliyor.


Hissedarların paylaşma konusunda anlaşamaması durumunda, ortaklığın giderilmesi davası açılabiliyor. Bu dava bir dilekçe ile açılıyor. Dava dilekçesi, davadaki taraf sayısında bir fazla olacak şekilde düzenleniyor ve mahkemeye sunuluyor.


Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki” başlıklı 12. maddesi taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili olduğu belirtiliyor.


Hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılacak olan taşınmaz hangi il ya da ilçe sınırlarında ise o yer sulh hukuk mahkemesi yetkili oluyor. 


Ortaklığın giderilmesi davası, Hukuk Muhakemeleri Kanunun 316. Maddesinin d bendine göre “basit yargılama usulü” ile görülecek davalardan oluyor. Peki Ortaklığın giderilmesi davası kime karşı açılır? diyorsanız işte yanıtı...


Türk Medeni Kanunu’na göre ortaklığın giderilmesi davasında dava açma hakkı sadece ortaklarda oluyor. Gayrimenkule ortak olmayan bir kişi tarafından ortaklığın giderilmesi davası açılamıyor.


Ortaklığın giderilmesi davasını ortaklardan birisi açabileceği gibi, bir kaç ortak diğer ortaklara da açabiliyor. Davanın davalısı ise diğer paydaşlar oluyor. Davalı durumunda olan paydaşların da davacılar gibi taşınmazdaki ortaklığın ne şekilde giderilmesi gerektiğine ilişkin talepte bulunma hakları bulunuyor.


Ortaklığın giderilmesi davası hangi durumlarda açılamaz?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com