Miras kalan tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatıldı mı?


 Miras kalan tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatıldı mı?

Mirasçıların tarımsal arazi devir işlemlerinde harç muafiyetinden yararlanmaları için son tarih 15 Mayıs 2016 olarak belirlenmişti. Peki miras kalan tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatıldı mı?Miras kalan tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatıldı mı?

Miras kalan tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi tarım arazilerinin ücretsiz paylaşımı için belirli bir süre veriliyor. Bu süre içinde devir işleminin yapılması gerekiyor.


Tapu harcı ve damga vergisi nedeniyle mirasçılar, tarımsal arazilerin paylaşımını yapamıyordu. Sorunu çözmek için iki yıl önce çıkarılan yasal düzenlemeyle, mirasçıların müşterek yaptıkları intikal talepleri tapu harcı ve damga vergisinden muaf tutuluyor. 


Mirasçıların tarımsal arazi devir işlemlerinde harç muafiyetinden faydalanmaları için son tarih 15 Mayıs 2016 olarak belirlenmişti.Peki miras kalan tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatıldı mı?


28 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan karar ile muafiyet süresi uzatıldı. İşte tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatılması hakkında karar...

 

Karar sayısı: 2016/8976


Mirasçıplar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemlerinin harçlardan müstesna tutulmasına ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 15/6/2016 tarihli ve 7303 sayılı yazısı üzerine, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanı Kanununun gçici 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/6/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 


20/06/2016 tarihli ve 2016/8976 sayılı kararnamenin eki


KARAR


Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun geçici 5 inci maddesinde yer alan, mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmaamış tarımsal arazilerin devir işlemlerinin harçlardan müstesna tutulmasına ilişkin süre iki yıl uzatılmıştır. 


Yürürlük

MADDE 2- (1)Bu Karar 15/5/2016 tairihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüe girer.


Yürütme 

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Miras kalan tarım arazilerinin bölünmesi!Miras kalan tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatıldı mı , tarımsal arazilerin harç muafiyet süresinin uzatılması , tarımsal arazide harç muafiyeti ,