Miras kalan arsalar nasıl satılır?

 Miras kalan arsalar nasıl satılır?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgeye göre, aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanlar nelere dikkat etmeli? İşte yanıtı...Milliyet'ten Mithat Yurdakul, bugün aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanların dikkat etmesi gerekenleri sıraladı;


Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, miras gibi nedenlerle ortaklı yapıya sahip olan arazilerle ilgili ortaklık esaslarını duyurdu. Müdürlük genelgesine göre aile içi ortaklı tarla ya da başka bir mala sahip olanların şunlara dikkat etmesi gerekiyor:


Aile malları ortaklığı nedir?

- Medeni Kanun içerisinde yer alan maddelere göre hısımların sahip olduğu mirasın tamamı veya bir kısmıyla başka mallar da ekleyerek ortaklık kurmasına aile malları ortaklığı deniyor.

 

- Aile malları ortaklığı sözleşmesinin resmî şekilde yapılması ve bu sözleşmenin bütün ortakların veya  temsilcilerinin imzalarını taşıması gerekiyor.


Ne işe yarıyor?

- Düzenleme özellikle tarlaların miras yoluyla bölünmesi sonucu ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara karşı işleve sahip.


- Aile malları ortaklığı, belirli veya belirsiz süre için kurulabiliyor.


- Aksi kararlaştırılmadıkça aile ortakların her biri eşit hakka sahip oluyor.


- Ortaklar, ortaklık devam ettiği sürece paylarını istemezken, payları üzerinde tasarruf işlemi de yapamıyor.


- Ortaklar, ortaklığın borçlarından müteselsil olarak sorumlu tutuluyor.


- Aile malında ortaklık, bütün ortakların anlaşması veya feshin bildirilmesiyle, ortaklık süresi uzatılmadığı takdirde, ortaklardan birinin payının haczedilmesi ve satışının istenmesiyle, ortaklardan birinin iflâsıyla veya ortaklardan birinin haklı sebebe dayanan istemiyle sona eriyor.


- Yeter gelirli (bütün) tarlaların ortaklığı kurulmasında mirasçılar, bu taşınmazların devri ile ilgili harçlardan muaf tutulurken, parçalı araziler için tapu harcı aranıyor.


- Aile malları ortaklığı sözleşmesinin noterler tarafından düzenlenmesi gerekiyor.


- Aksi kararlaştırılmamışsa ortaklardan en az birinin talebiyle aile malları ortaklığı tapu kütüğünün beyanlar hanesine işleniyor.


Satış için ortak karar

- Aile malları ortaklığının tüm ortakların el birliği ile yönetilmesi esas. Ancak ortaklar, içlerinden birini ortaklığa yönetici olarak atayabiliyor. Ancak, yöneticinin ortaklığa dahil taşınmazlar üzerinde elbirliği mülkiyeti hükümleri gereğince ortaklık adına tek başına tasarrufi işlem yetkisi bulunmuyor. Aile malları ortaklığına dahil taşınmazların satış gibi her türlü tasarruf işlemleri, bütün ortakların birlikte talebi halinde yapılabiliyor.


- Aile malında ortaklığın sona ermesi ve paylı mülkiyete geçilmesi halinde de harç ödenmiyor.


- Ortaklığın sadece beyana dayalı olması halinde ise ortaklar ayrılma halinde harç alınıyor.