Miras vergisi 1.taksiti bugün son!

Miras vergisi 1.taksiti bugün son!

Yakınında miras kalan kişilerin miras vergisi ödemesi gerekiyor. 3 sene boyunca, 2'şerli taksitler halinde ödenen miras vergisi 1.taksiti için bugün son gün...


Miras vergisi 3 sene boyunca, 2'şerli taksitler halinde ödeniyor. İlk taksitler Mayıs ayında, ikinci taksitler ise Kasım ayında ödeniyor. 2017 yılı vergi takvimine göre miras vergisinin 1. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. 


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince, bu vergi bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödeniyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de vergi ödemesi yapılıyor.


Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödeniyor.


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanıyor.
Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com