Reddedilen miras kime geçer?

Reddedilen miras kime geçer?

Kendisine miras kalan kimi mirasçıların, bazı sebeplerden dolayı mirası adına tescil etmek isteyemebiliyor. Peki reddedilen miras kime geçer? diyorsanız işte yanıtı...


Reddedilen miras kime geçer?

Mirasçılar kendilerine kalan mirası üç ay içinde reddedebiliyor. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın vefatını öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlıyor.


Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılabiliyor.


Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit ediyor.

Peki reddedilen miras kime geçer? diyorsanız işte yanıtı...


Yasal mirasçılardan biri mirası reddediyorsa onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçiyor.


Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın vefata bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalıyor.


Altsoyun tamamının mirası reddetmesi durumubda, bunların payı sağ kalan eşe geçiyor.Mirasçılar, mirası reddederken, kendilerinden sonra gelen mirasçılardan mirası kabul edip etmeyeceklerinin sorulmasını tasfiyeden önce isteyebiliyor.


Bu takdirde ret, sulh hâkimi tarafından daha sonra gelen mirasçılara bildiriliyor; bunlar bir ay içinde mirası kabul etmezlerse reddetmiş sayılıyor.


Bunun üzerine miras, iflâs hükümlerine göre tasfiye ediliyor ve tasfiye sonunda arta kalan değerler, önce gelen mirasçılara veriliyor.


Reddi miras dilekçe örneği 2016!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com