18 / 07 / 2024

Kiracı doğalgaz abonelik ücreti 2018!

 Kiracı doğalgaz abonelik ücreti 2018!

Doğalgaz abonelik işlemleri yapıldıktan sonra doğalgazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler yada yetkili temsilcileri tarafından Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi yapılıyor. Peki Kiracı doğalgaz abonelik ücreti 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


 

Ev veya işyeri kiralamalarında kiracının doğalgaz, su ve elektrik gibi abonelikleri üzerine alması gerekiyor. Bunun için abonelik şirketlerine gerekli belgeler ile müracaat etmesi gerekiyor.


İGDAŞ’a yapılacak abonelik talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılıyor. Abonelik talebinin uygun bulunması durumunda talep sahibi ile Abone Bağlantı Sözleşmesi imzalanıyor. 


Kiracı doğalgaz abonelik ücreti 2018 ne kadar?


Konut amaçlı kullanım ve konutlarla aynı binada bulunan konut harici kullanımlar için abone bağlantı bedeli, bağımsız bölümün ilk 200 metrekaresi için 514 TL +KDV, 200 metrekaredenden büyük yerlerde ilave her 100 metrekare için 424 TL +KDV tahsil ediliyor.


Doğalgaz abonelik işlemleri 2018

Doğal gaz bağlantı işlemleri için bağımsız bölüm maliki ya da yetkili temsilcisi tarafından bağlantı sözleşmesi imzalanıyor ve işlem esnasında EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından belirlenen Abone Bağlantı Bedeli alınıyor.


Abone Bağlantı Bedeli: Dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamaları ile sayaç, sayaç bağlantı malzemeleri ve sayaç montaj bedelleri toplamının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel oluyor. Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere tahsil edilir ve servis hattının imalatına başlandıktan sonra bedelin iadesi yapılamıyor.


Sokağınızdan doğal gaz hattı geçiyorsa;


Abonelik işlemi, İGDAŞ internet sitesinden online bağlantı sözleşmesi ile yapılabiliyor. İGDAŞ Hizmet Binalarında bulunan Pazarlama Şefliklerinden yaptırabiliyor. Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com