15 / 06 / 2024

Kamulaştırma bedeli ödeme süresi nedir?

 Kamulaştırma bedeli ödeme süresi nedir?

Gayrimenkullerin, kamu yararının gözetildiği durumlarda yani kamulaştırma yapıldığında kamulaştırma bedeli ödenmesi gerekiyor.Peki kamulaştırma bedeli ödeme süresi nedir?


Kamulaştırma bedeli ödeme süresi nedir?

İstimlak olarakta bilinen kamulaştırma bedelinin tespitinde kamulaştırma projesi kapsamında bir bilirkişi kurulu oluşturuluyor ve bu kurul kamulaştırılacak malı inceleyerek bedeli belirleyecek ölçütleri belirliyor.

Kamulaştırma, belediye sınırları içerisinde kalan herhangi bir bölgede kamu yararı için özel mülkiyetlerin kamulaştırma ücreti ödenerek satın alınması işlemi olarak ifade ediliyor. Yapılan kamulaştırma bedelinin tespiti ile ilgili yasal hükümler ise Kamulaştırma Kanunu kapsamında belirtiliyor.

Kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkeme kamulaştırmanın, hukuka uygun yapılıp yapılmadığıyla ilgilenmeden belirleyeceği bilirkişiler aracılığıyla gayrimenkulün değerini araştırıyor. Seçilen bilirkişiler, idarenin daha önceden oluşturduğu kıymet takdir komisyonun raporu ile bağlı olmuyor.

Bilirkişiler taşınmazın niteliğini (arazi, arsa veya bina), yüzölçümünü, varsa vergi beyanını, emsal satışları, kıymeti etkileyebilecek tüm objektif nitelik ve unsurları dikkate alarak hazırlayacakları raporları mahkemeye sunuyor.  Bütün bu kamulaştırma bedeli belirleme çalışmalarının isabetli olup olmadığını takdir etme yetkisi son olarak hakime ait oluyor.Peki kamulaştırma bedeli ödeme süresi nedir?

İdare tarafından, anlaşma tutanağının tanzim tarihinden itibaren en geç kırkbeş gün içinde, tutanakta belirtilen bedel ödenmeye hazır hale getirilerek, bu durum malike veya yetkili temsilcisine yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi isteniliyor. Malik veya yetkili temsilci tarafından idare adına tapuda ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli kendilerine ödeniyor.

Bu madde uyarınca satın alınan veya trampa edilen taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılıyor ve bu şekilde yapılan kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamıyor.

Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçe örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com