29 / 09 / 2023

İstimlak bedeli nasıl ödenir?

İstimlak bedeli nasıl ödenir?

Kamulaştırma faaliyetleri olarak da bilinen istimlak bir bedel karşılığında yapılıyor.Peki istimlak bedeli nasıl hesaplanır?istimlak bedeli nasıl ödenir?


İstimlak bedeli nasıl ödenir?

İstimlak işlemi,  özel mülkiyette bulunan taşınmazların, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan bir yol olarak karşımıza çıkıyor. 


İdare kamu yararı için yasadaki usullere uyarak taşınır veya taşınmazın istimlak işlemine karar veriliyor. İstimlak bedelinin nasıl belirleneceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. maddesinde belirtiliyor.  Yargıtay içtihatları ile de ayrıntılı olarak istimlak bedelinin nasıl tespit edileceği gösteriliyor. 


Mahkemece bilirkişi kurulu oluşturularak, istimlak tabi tutulacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte gidilecek , hazır bulunan ilgililer dinlenecek ve taşınmaz mal veya kaynağın;


a) Cins ve nevini,

b) Yüzölçümünü,

c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,

d) Varsa vergi beyanını,

e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,

f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,

g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,

h) Yapılarda resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,

ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,


Esas tutarak bilirkişiler rapor hazırlıyor.  Bilirkişiler yukarıdaki ölçülere,kriterlere göre gerekçeli bir değerlendirme raporu yazarak  taşınmaz malın değerini tespit ediliyor.Peki istimlak bedeli nasıl ödenir?


İstimlak bedeli kanun gereğince, Devlet olarak genel manada ifade ettiğimiz kamu tüzel kişileri; belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler kamu yararı bulunan hallerde bedelini peşin ödeyerek yapılması gerekiyor. 


İstimlaklarda gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekiyor. 

İstimlak bedeli hesaplama!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com