29 / 09 / 2023

Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?

Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?

Kamulaştırma projesi kapsamında bilirkişi kurulu oluşturuluyor ve bu kurul kamulaştırılacak malı inceleyerek bedelin ölçütlerini belirliyor.Peki kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?


Kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?

Kamulaştırma;kamu çıkarları düşünülerek özel mülklere bedeli ödenmesi karşılığıyla özel mülke el konulması işlemi olarak tanımlanıyor. 


Kamu tüzel kişileri, belediyeler, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Üniversiteler kamulaştırma yapabiliyor. 


4650 Sayılı Kanun ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kamulaştırmanun nasıl yapılacağını göstermek amacıyla düzenlenmiş olup, belediyeler, imar planları doğrultusunda park, yol, Metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark mezarlık alanı gibi kamu hizmet alanlarının genişlemesi için yapabiliyor.Peki kamulaştırma bedeli nasıl hesaplanır?


İdare kamu yararı için yasadaki usullere uyarak taşınır veya taşınmazın kamulaştırılmasına karar veriyor. Kamulaştırma bedelinin nasıl belirleneceği 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 11. maddesinde yazıyor.Yargıtay içtihatları ile de ayrıntılı olarak kamulaştırma bedelinin nasıl tespit edileceği gösteriliyor.


Mahkeme tarafından bilirkişi kurulu oluşturularak, kamulaştırılacak taşınmaz mal veya kaynağın bulunduğu yere mahkeme heyeti ile birlikte gidiliyor , hazır bulunan ilgililer dinleniyor ve taşınmaz mal veya kaynağın;


a) Cins ve nevini,


b) Yüzölçümünü,


c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,


d) Varsa vergi beyanını,


e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,


f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,


g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,


h) Yapılarda resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,


ı) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri,


Esas tutarak bilirkişiler rapor hazırlıyor.Bilirkişiler yukarıdaki ölçülere,kriterlere göre gerekçeli bir değerlendirme raporu yazarak  taşınmaz malın değerini tespit ediyor.

Kamulaştırmanın şartları nelerdir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com