01 / 03 / 2024

İskan Raporu Nedir?

 İskan Raporu Nedir?

İskan raporu nedir? İskan, belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni Birimi tarafından düzenlenen, bir yapının tamamlanıp kullanılabilir duruma geldiğini gösteren belgeye iskan raporu deniliyor.


İskan Raporu nedir?

İskan raporu binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren, ruhsat bilgilerini, inşaat bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini, numaralarını, arsa paylarını, metre karelerini, sınıflarını, mal sahiplerini gösteren belgeye deniyor.

Bu işlemin maliyeti ne kadardır?

Kat irtifakının kat mülkiyetine çevrilmesi harç ve vergiye tabi değildir. Ancak, taşınmazın niteliğinin kagir bina olarak tapu kütüğü gerekeceğinden tashih için tapu harcı ödeniyor. Ayrıca bir döner sermaye bedeli tahsil ediliyor.

İskan raporu nereden nasıl alınır?

İskan raporu almak için gerekli belgelerle bağlı olunan belediyeye veya ilçe belediyesine başvuruda bulunulması gerekiyor. İskan raporu için gerekli belgeler belediyeden belediyeye değişmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması gerekiyor.

İskan Raporu İçin Gerekli Belgeler...

Yapı kullanma izin dilekçesi

Temel vizesi ( İlçe belediyesinden)

Isı yalıtım vizesi ( İlçe belediyesinden)

Toprak vizesi ( İlçe belediyesinden)

Telekom vizesi

Kanal vizesi

Sıhhi tesisat ve kalorifer vizesi

Vergi ilişik kesme belgesi ( Her bağımsız bölüm için)

SSK ilişik kesme belgesi

Fenni mesulden teknik rapor

Yapı denetim şirket raporu

Ön ve arka cephenin 13 x 18 ebadında ikişer fotoğrafı

Enerji kimlik belgesi

150 m2'nin üzerinde işyeri bulunan yapılar için harç

Sığınak raporu

Emlak borcu yoktur yazısı

Çevre raporu

Asansörlü binalar için asansör kullanma izin belgesi

Tapu tescil belgesi

Doğalgazın kontrol edildiğine dair yazı

Yangın merpeni varsa,  yangın merpeni veya yangın holu uygunluk raporu

Bu belgeler hazırlandıktan sonra eksikleri yoksa ilgili belediyeye başvuruda bulunuluyor. Belediye ekipleri inşaatın olduğu yerde kontrole gelip, eksik varsa eksiklerin giderilmesi için belirli bir süre veriyor. Süre dolduktan sonra aykırı bir durum olmadıkça iskan raporu veriliyor.

Bina iskan raporu alabilmeniz için diğer önemli bir konuda; İnşaata başlamadan önce, SGK'da işveren dosyası altında dosya açılarak; SGK primlerinin bu dosyaya  yatırılmış olması ve iş bitiminde SGK'dan bu dosyaya  ait “borcu yoktur” yazısı alınması gerekiyor.