01 / 03 / 2024

İskan Nedir?

 İskan Nedir?

İnşaatın tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi durumunda, belediyelerden müracatta bulunularak oturum izni iskan almak gerekiyor. Bu durumda iskan nedir? Nasıl alınır? İşte yanıtı...


İskan Belgesi Nedir?


Sözcük manası yerleştirme manasına gelen iskan, inşaatı bitmiş  yapının ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ve belediyelerin imar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimleri tarafından düzenlenen belgeye verilen addır. 


İskan Belgesi Nasıl Alınır?


İskan belgesini almak için inşaat yetkilisinin bir dilekçe ile belediyeye başvurması gerekmektedir. İskan raporunun verilebilmesi için yapının Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.


İskan Raporu için gerekli belgeler;

- Yapı Kullanma İzni istemi içeren dilekçe,

- Tapu kaydı bilgileri,

- Vergi Dairesi'nden İlişki Kesme Belgesi, 

- Dış Kanal Belgesi (İZSU), 

- Telekom Olur Yazısı,

- Proje Müellifleri Raporu, 

- Yapı Denetim Kuruluşu'nun Raporu, 

- Cephe fotoğrafları – (13/18 cm),

- Emlak/Çevre Temizlik Vergisi Yoktur Yazısı,

- SSK'dan alınan Borcu Yoktur Belgesi.


İskan alınamayan durumlar...

İnşaatı yapan firma, inşaatı tasdikli projeye uygun yapmamış ya da imara uygun yapmış, ancak kanuni prosedür ve ona bağlı harçlardan ve sigorta primleri gibi vesair giderlerden kaçındığı için imar raporu alamaz.


Mehmet TAŞ/Konuttimes.com