Bingöl'de ilave imar planına onay!


Bingöl'de ilave imar planına onay!

Bingöl Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı düzenlendi. Bingöl Belediye Meclisi tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce hazırlanan ilave imar planı onaylandı.Bingöl Belediye Meclisi tarafından İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce hazırlanan ilave imar planı onaylandı. Kararla birlikte Bingöl-Diyarbakır çevre yolunun yaklaşık 150 metre altı ile Berti kavşağından Havaalanı kavşağına kadar olan alan imara açıldı.


Bingöl Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı düzenlendi. Toplantı Belediye Başkanvekili Halim Sugü önderliğinde gerçekleşti. 


Doğru Haber Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından meclise sunulan 'ilave imar planı' görüşülüp karara bağlandı.


Karar kapsamında, belediye mücavir alanında olup plansız kalan Kültür ve İnalı Mahalleleri ile Güveçli Köyü 1/1000 uygulama ile 1/5000 Nazım İmar Planları yaptırılacak.


Oy çokluğuyla kabul edilen kararda şu ifadeler yer aldı: "Hazırlanan ilave imar planı; Kültür Mahallesi mevcut imar planının bittiği sınırdan başlayarak Bingöl Diyarbakır çevre yolunun yaklaşık 150 metre altına kadar Berti Otel Kavşağından Hava alanı kavşağına kadar olan plansız alanı kapsamaktadır. İlgili kurumlardan olumlu görüş alındığı İlave İmar Planı ile mevcut imar planı arasında plan bütünlüğünün sağlandığı, imar mevzuatına uygun bir şekilde sosyal donatı alanlarının planlandığı, yol genişliklerinin servis yolları dahil 15-20-25-30 metre genişlikte olduğu, Berti Otel Kavşağından Havalanı Kavşağına kadar olan Çevre yolu karşılıklı olarak sadece Ticaret alanı olarak (Konut Dışı) Ayrık Nizam 3 kat ve Hmax=9,50 olarak belirlendiği, Konut adaları ayrık nizam 3 kat olarak planlandığı tespit edilmiştir. Ancak 1 den fazla parselin tevhit edilerek tapu alanı 5.000,00 M2 ve üstü olması halinde ise Ayrık Nizam 4 katlı olarak yapı ruhsatı verilecektir. İlave İmar Planı sınırları dâhilinde bulunan kadastro parselleri dikkate alınarak eşitlik ilkesi çerçevesinde İlave İmar Planının kesinleşmesinden sonra anılan bölgede 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması ve mevcut imar planında bulunan Tekel caddesinin genişliğinin 30 metreye çıkarılması şartı ile kamu yararı ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarının 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesine göre onanmasına oy çokluğu ile karar verildi." Bingöl ilave imar planı , Bingöl imar planı ,