Diğer Sonuçlar
 • İmar planı nedir? 03-04-2013

  3 Nis 2013 ... Mevzi imar planı ise, mevcut imar planı sınırları dışında olup bu planla bütünleşmeyen bir konumdaki alanlar ... İmar uygulaması nedir?

 • imar planı nedir

  22 Oca 2014 ... Bölge planlarına uygun olarak; uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve ...

 • 1/1000 ölçekli imar planı nedir? 15-02-2014

  15 Şub 2014 ... 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak Nazım İmar Planı esaslarına ...

 • Nazım imar planı nedir? 21-05-2013

  21 May 2013 ... Uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere ... 3194 sayılı imar kanununda açıklanan nazım imar planı, uygulama imar ...

 • İmar planı değişikliği nedir? 12-06-2013

  12 Haz 2013 ... Bir bölgede mevcut bulunan imar planı değiştirilebiliyor mu? İmar planı değişikliği nedir, neleri kapsar? Yanıtı haberimizde...

 • Mevzii imar planı nedir? 21-07-2014

  21 Tem 2014 ... Mevcut planların yerleşmiş nüfusa yetersiz kalması veya yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gibi durumlarda yeniden bir imar raporu ...

 • imar planı nedir

  15 Eyl 2013 ... İmar planı, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas ... Arka bahçe nedir?

 • Mevzi imar planı ne demek? 11-05-2013

  11 May 2013 ... Belediyeler tarafından yürütülen mevzi imar planı ne demek, merak ediyorsunuz yanıtı için haberimizi inceleyebilirsiniz...

 • Uygulama imar planı nedir? 22-05-2013

  22 May 2013 ... Uygulama imar planı, tasdikli hali hazır haritalar üzerine varsa kadastrol durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve ...

 • Revizyon uygulama imar planı nedir? 21-07-2014

  21 Tem 2014 ... İmar uygulaması yapılacak yerin yapı adalarını,yoğunluk ve düzenini,yolları uyulamaya tabi tutulacak diğer ayrıntıları gösteren plana imar planı ...

 • İmar planı tadilatı nedir, nasıl yapılır? 15-02-2014

  15 Şub 2014 ... İmar plan tadilatı nedir? İmar plan tadilatı nasıl yapılır? İmar planı nasıl değiştirilir ? İmar planı değişikliklerinde uyulması gereken usul ve ...

 • İmar planı çeşitleri nelerdir? 15-02-2014

  15 Şub 2014 ... İmar Planı nedir? Nazım İmar Planı nedir? Uygulama İmar Planı nedir? Revizyon Planı nedir? İlave Plan nedir? Mevzii İmar Planı nedir?

 • Nazım imar planının tanımı! 03-10-2013

  3 Eki 2013 ... Nazım imar planının tanımı nedir? Nazım imar planı genel olarak hangi ölçeklerde düzenlenir? Nazım imar planında hangi hususlar gösterilir?

 • İmar durumu nedir? 17-05-2013

  17 May 2013 ... Bir arsanın yapılanma koşullarını ifade eden imar durumu nedir, yanıtı ve ... söz konusu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl ...

 • Nazım imar planı ölçeği! 04-10-2013

  4 Eki 2013 ... Nazım imar planı, imar planlarından biri olup, belediyelerce hazırlanıyor. Nazım imar planı nedir? Nazım imar planı ölçeği nasıl olur?

 • İmar planı nedir? - Konut Times

  12 Tem 2014 ... İmar Planını kim hazılar, imar planı neden kullanılır? İmar bir ... Belediyeler şehrin veya ilçenin gelişimini imar planına göre belirler. Bunu için ...