Datça İskele Mahallesi imara açılıyor!


 Datça İskele Mahallesi imara açılıyor!

Datça'nın İskele Mahallesi'nde yer alan ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan 56 bin 523 metrekare büyüklüğündeki Zeytinli tarla nitelikli parselin yeni imar planı onaylandı...Datça'nın İskele Mahallesi'nde yer alan ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan 56 bin 523 metrekare büyüklüğündeki Zeytinli tarla nitelikli parsele ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği kabul edildi. Kabul edilen imar planı bugünkü Resmi Gazete kapsamında yer aldı.


Buna göre, Kargı koyuna yakın Mandalya-Ilıca mevkiide yer alan parsel üzerinde konut, park ve yol yapılabilecek.


 Datça İskele Mahallesi imara açılıyor!


Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve mülkiyeti Sümer Holding A.Ş. ile birleştirilerek tüzel kişiliği sona erdirilen TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı Muğla ili, Datça ilçesi, İskele Mahallesi, 165 ada, 42 numaralı parsele ilişkin hazırlanan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 04.12.2017 tarihli ve 2017/122 sayılı kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar değerlendirildi.


Değerlendirme sonucunda yol genişliğinin 10 metreye düşürülmesi, teknik altyapı alanı ayrılmaması ve imar planı gösterimine ilişkin itirazlar kabul edildi. Diğer itirazlar ise reddedildi.


Neticede söz konusu parsele ilişkin "Gelişme Konut Alanı (E:0.50, Yençok:Serbest), Park Alanı ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak hazırlanan eki 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkilendirildi.

Datça İskele Mahallesi imar durumu , Datça İskele Mahallesi imar planı , Datça İskele imar ,