İmar barışı nedir? neleri kapsıyor?


İmar barışı nedir? neleri kapsıyor?

İmar barışı nedir? neleri kapsıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı imar barışı detayları haberimizde yer alıyor.İmar barışı, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, kapsamında Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi. 


İmar barışından 15 milyon binanın yararlanması bekleniyor. İmar barışı ile çürük olmayan, iskânsız yapılar cüzi bir ücret karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilecek.


İmar barışı kapsamında ceza davaları tüm sonuçları ile düşmüş olacak. Yıkım kararları ve idari para cezaları ise iptal edilecek. Konutlara geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlanacak. 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara İmar barışı için, 31 Aralık 2018 tarihine kadar  başvurulabiliyor. İmar barışı detayları 2018!


1- İmar barışı çürük olmayan, iskânsız yapıları kapsıyor. Bu yapılara talep edilmesi halinde kayıt altına alınarak iskân verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz abonelikleri bağlanabilecek. Yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilecek. 


2- 31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar kayıt altına alınacak. Bu tarihten sonra yapılan yapılar imar barışına dahil edilmeyecek.


3- Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek. İmar barışı nedir , İmar barışı neleri kapsıyor , İmar barışı 2018 ,