29 / 05 / 2024

İmar barışı mağdurlarına müjde geldi!

 İmar barışı mağdurlarına müjde geldi!

İmar barışından yararlanmak isteyen yüz binlerce kişinin yapı kayıt belgeleri mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmişti. İmar barışı mağdurlarının yüzünü güldürecek önemli bir adım atıldı...


İmar barışından yararlanmak isteyen yüz binlerce kişinin yapı kayıt belgeleri mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edilmişti. İmar barışı mağdurlarının yüzünü güldürecek önemli bir adım atıldı...

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandıran Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, imara uygun olmayan yapılar için denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerin ardından yapı kayıt belgesiyle ilgili mağduriyet yaşayanların sayısı arttı. İmar barışından yararlanmak isteyenlerin yapı kayıt belgeleri mevzuata aykırı olması nedeniyle iptal edildi. 


PARALAR İADE EDİLMEDİ

İmar barışının gündeme gelmesiyle birlikte yapı kayıt belgesinin alınması için çok sayıda kişi başvuruda bulunmuştu. Ancak işin esasında yapı kayıt belgesinin verilemeyeceği, imar barışından yararlanamayacak yapılar bulunmaktadır ve 3194 sayılı kanunun geçici 16. Maddesinde bu yapılarak tek tek belirtildi. İmar barışı kapsamına alınmayan yapılar için yapı kayıt belgesine başvuru yapıldığında, yapı kayıt bedelinin süresinde ödenmesi durumunda, yapı kayıt belgesi başvuru sahiplerine veriliyor, ancak ardından yapılan denetimlerin ardından yapı kayıt belgesi verilmesi işleminde kanuna uygun olmadığı belirlenen taşınmazların yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Mağduriyetler yaşadıklarını iddia eden vatandaşlar tapulu arazilerine kurdukları yuvaları şimdi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.


DAVA SÜRESİ

Yapı kayıt belgesi iptal edilen kişinin öncelikle idarenin bu işlemi yapılırken verilen idari işleminde bu beş idari unsurun bulunup bulunmadığını kontrol etmesi ve idari işlemin bu beş unsurdan birinde dahi aykırılık olduğunu belirlemesi durumunda idare mahkemesinde iptal davası açabiliyor. Yapı kayıt belgesi iptal edilen kişiler bu iptal kararına karşı süresi içerisinde iptal davası açmadığı durumunda ise bu karar kesinleşecek ve vatandaş aleyhine idari, hukuki ve cezai yaptırımların bulunduğu sıkıntılı bir süreç başlatılıyor.


2.5 MİLYON BİNA YIKILABİLİR

İmar barışı mağdurları para yatırmalarına rağmen yapı kayıt belgeleri mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. Vatandaşlar sorunun bir an önce giderilmesini istiyordu. Parasını yatıran insanların şimdi yıkımla karşı karşıya kaldığını söyleyen mağdurlar seslerini duyurmak istemişti. 


ÖNERGE VERİLDİ

Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve 19 Milletvekili tarafından imar barışı kapsamında verilen yapı kayıt belgelerine yönelik bazı sorunların incelenerek yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge TBMM'ye verildi. 


GEREKÇE 

"Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ” için İmar Barışı adı altında 3194 sayılı İmar Kanununa 7143 sayılı yasa ile Geçici 16. Madde eklenmiş ve 18 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. İlgili yapılar için düzenlenecek Yapı Kayıt Belgelerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar da bu madde de belirtilmiştir. 3194 Sayılı İmar Kanununa eklenen Geçici 16. Madde’nin uygulamalarında ve yorumlanmasında ilgili bakanlık ve iktidar milletvekilleri vatandaşlarımızı yanıltıcı beyanlarda bulunmuşlardır. Yasanın yürürlüğe girdiği ve Yapı Kayıt Belgesi başvurularının başladığı dönemde; bakanlık yetkilileri ve iktidar milletvekilleri, yayla ve mera yapılarının imar barışı kapsamında olduğunu söylemiş; yayla evlerinin yıkımı, cezai işlem uygulamaları ve yayla evlerine elektrik bağlatamama gibi problemlerin İmar Barışı kapsamına alındığı basın aracılığıyla beyan etmişlerdir. Bu beyanlara istinaden vatandaşlarımız ilgili kurumlara başvuruda bulunarak, “İmar Barışı” bedellerini ödemiş ve kaçak yapılar için Yapı Kayıt Belgelerini almışlardır.  İmar Banşı başvuruları devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, valilikler kanalıyla, Mera Kanunu'nun 4'üncü maddesi (Meralar amacı dışında kullanılamaz ve inşaat yasağı bulunan sahalardır.) hatırlatılarak kanun kapsamında kalan alanlara 'Yapı Kayıt Belgesi'nin verilmemesi istenmiş ve yapılarla ilgili yıkım kararı çıkarılmıştır.  Kanunun uygulamanın başladığı tarihte ilgili kurum ve yetkililer tarafından vatandaşlarımıza eksik ve yanlış bilgiler verilmiş, gerekli kontrol ve denetimler yapılmamıştır. Vatandaşlarımız yetkili kişilerin beyanlarına göre başvurularda bulunmuş; ödemelerini yaparak Yapı Kayıt Belgelerini almışlardır. Bugün ise yapılan ödemeler geri iade edilmemekte, yapılan yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.  Sonuç olarak, yeni bir düzenleme ile vatandaşlarımızın zararları karşılanmalı ve mağduriyetleri giderilmelidir.'' 
Önerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura, Yeni konut projeleri