İmar barışı başvuru tarihleri!


İmar barışı başvuru tarihleri!

İmar barışı başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor. Başvurular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara yapılıyor.Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, kapsamında Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen imar barışından 15 milyon binanın yararlanması bekleniyor. 


İmar barışı ile çürük olmayan, iskânsız yapılar cüzi bir ücret karşılığında kayıt altına alınarak iskân verilecek.


Barış kapsamında ceza davaları tüm sonuçları ile düşecek. İdari para cezaları ve yıkım kararlarının iptal edileceği imar barışında konutlara geçici olarak elektrik, su ve doğalgaz bağlanacak. İmar barışı başvuru tarihleri!

İmar barışı için 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurular yapılabilecek. Başvuru için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara gidilmesi gerekiyor. 


Çürük olmayan, iskânsız yapıları kapsayan imar barışı için talep gelmesi halinde yapılar kayıt altına alınacak ve iskan verilecek. Ayrıca yargı ve belediyelerdeki iş yükünün azaltılabilmesi için alınmış yıkım kararlarından ve tahsil edilmeyen para cezalarından vazgeçilecek. Hangi yapılar barışa dahil edilmeyecek?


31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapılar kayıt altına alınacak. Bu tarihten sonra yapılan yapılar imar barışına dahil edilmeyecek.Hâzineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilecek. Yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerinin talepleri üzerine taşırtmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılacak. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilecek. 
İmar barışı nedir , İmar barışı kanunu 2018 ,