2b arazisi nasıl sorgulanır?


2b arazisi nasıl sorgulanır?

2b arazileri;orman alanlarının dışına çıkarılmış olan arazi türleri olarak karşımıza çıkıyor.Peki 2b arazisi nasıl sorgulanır?İşte 2b arazi sorgulama..2b arazisi nasıl sorgulanır?

2b arazi, orman vasfını yitirmiş kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlar olarak tanımlanıyor.


2b alanlar rantı yüksek illerde bulunuyor. "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan bir kısaltma olarak ifade ediliyor.


2b arazi satışları belirlenen rayiç bedelleri üzerinden yapılıyor. 2b arazilerin satışı için il müdürlüklerine ya da deftarlıklara başvuru yapılıyor.


2b arazi başvuru şartları arasında; Başvuru tarihinde başvurunun yapılması, başvuru dilekçesinin il müdürlüklerine ya da deftarlıklara verilmesi, 2b arazi başvuru işlemi masrafının ödenmesi yer alıyor.


Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli alınıyor, ilgilileri adına emanet hesabına kaydediliyor. Yapılan başvuruların sonucu  başvuru süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde sonuçlandırılıyor.Peki 2b arazisi nasıl sorgulanır? 


2b taşınmazları üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" esas alınarak belirleniyor.


Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" yetkili Milli Emlak Birimlerine ulaştıkça kullanıcı listeleri güncellenmekte olup listede bulunamayan kayıtlar için daha sonra sorgulama yapılabiliyor. 2b arazilerin sorgulaması için www.milliemlak.gov.tr adresinden faydalanılabiliyor. 

2b arazileri nerelerdedir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
2b arazisi nasıl sorgulanır , 2b arazileri nasıl sorgulanır , 2b arazisi sorgulama , 2b arazileri sorgulama , 2b arazi sorgulama milli emlak , 2b arazi sorgulaması ,