2b arazisi sorgulama 2015!


2b arazisi sorgulama 2015!

2b araziler orman vasfını yitirmiş olan arazilere deniyor. 2b arazilerin satışı defterdarlıklar ve mal müdürlerine yapılan başvuru ile gerçekleşiyor.Peki 2b arazisi nasıl sorgulanır? İşte 2b arazisi sorgulama 2015..2b arazisi sorgulama 2015!

Kadastro ile orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen ve orman vasfını yitirmiş olan alanlar 2b arazisi olarak tanımlanıyor. "2b", 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan kısaltma olarak karşımıza çıkıyor.


2b arazilere çoğunlukla rantı yüksek olan illerde rastlamak mümkün oluyor. Rantı yüksek olan iller arasında; Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi iller bulunuyor.  Bu alanlar üzerinde  su, doğalgaz, elektrik gibi alt yapısı, devlet tarafından sağlanan 400 bin civarında yapı bulunuyor. 2b arazilerin satış işlemi belirlenen rayiç bedelleri üzerinden hesaplanıyor. 


2b arazileri başvurularında yatırılması gerekli olan ücret  Ziraat Bankası şubeleri ve internet üzerinden "2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabına yatırılıyor. Başvuru sahiplerinden satış bedellerine mahsup edilmek üzere; belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan yerler için iki bin Türk Lirası, dışında olan yerler için bin Türk Lirası başvuru bedeli alınacak, ilgilileri adına emanet hesabına kaydediliyor.Peki 2b arazisi nasıl sorgulanır?


2b taşınmazları üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" esas alınarak belirleniyor.


Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" yetkili Milli Emlak Birimlerine ulaştıkça hak sahipliği (kullanıcı) listeleri güncellenmekte olup listede bulunamayan kayıtlar için daha sonra sorgulama yapılabiliyor. 2b arazilerin sorgulama işlemi için www.milliemlak.gov.tr adresinden yararlanılabiliyor. 

2b arazisi başkasına devredilebilir mi?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
2b arazisi sorgulama 2015 , 2b arazisi nasıl sorgulanır , 2b arazisi sorgulama , 2b arazileri sorgulama , 2b arazileri isim sorgulama , 2b arazi sorgulama milli emlak ,