2b arazileri sorgulama!


2b arazileri sorgulama!

Kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen arazilere 2b arazisi adı veriliyor. Peki 2b arazileri nasıl sorgulanır? İşte 2b arazileri sorgulama..2b arazileri sorgulama!

Sahipsiz ve boş/içinde hiçbir şey olmayan,orman vasfını kaybetmiş hazine arazileri arazilere 2b arazi deniyor. 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 2. maddesinin B bendi için kullanılan kısaltma da 2b adını alıyor.


2b arazisi satışı için başvurular;

- Defterdarlık,

- Mal müdürlükleri,

- Ziraat Bankası şubeleri ve internet üzerinden "2B ve tarım arazileri" tahsilat hesabına yapılabiliyor.


2B başvuruları için istenen evrakları da temin etmek gerekiyor. 2b başvurusu için istenen evraklar aşağıda yer alıyor:


- Başvuru dilekçesi,

- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

- Başvuru bedelin yatırıldığına dair makbuz,

- Veraset ilamının onaylı örneği (kanuni mişrasçılardan mirasçı olduğunu gösteren belge)

- Akdi haleflerden ise Kanun yürürlüğe girdikten sonra düzenlenecek noter tasdikli yazılı muvafakat.


Söz konusu 2b arazilerin yüzde 80'i Antalya, Mersin, Kocaeli ve Yalova gibi rantı yüksek illerde bulunuyor. Peki 2b arazileri nasıl sorgulanır? 


2b'ler üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişiler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" esas alınarak belirlenmeniyor.


Güncelleme Listeleri" ile "Kadastro Tutanakları" yetkili Milli Emlak Birimlerine ulaştıkça hak sahipliği (kullanıcı) listeleri güncellenmekte olup listede bulunamayan kayıtlar için daha sonra sorgulama yapılabiliyor. 2b arazilerin sorgulaması için www.milliemlak.gov.tr sitesinden yararlanılabiliyor. 

2b arazileri nerelerde var?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
2b arazileri sorgulama , 2b arazi sorgulama , 2b arazisi sorgulama , 2b arazileri nasıl sorgulanır , 2b arazi sorgulama milli emlak , 2b arazileri isim sorgulama ,