04 / 02 / 2023

2018 tapu tevhit harcı!

 2018 tapu tevhit harcı!

Tapu dairesinde yapılan bu tevhit işlemi için belli bir oranda harç bedelinin ödenmesi gerekiyor. Peki 2018 tapu tevhit harcı ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


Birleştirme işlemi olarak da ifade edilen tevhit işlemi, tapu kütüğünde ayrı ayrı birden çok taşınmaz malın birleştirilmesi işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


Söz konusu işlem aynı kişiye ait birden fazla taşınmaz mal için yapılabileceği gibi, farklı kimselere ait taşınmaz mallar için de yapılabiliyor.


 Tapu dairesinde yapılan bu tevhit işlemi için belli bir oranda harç bedelinin ödenmesi gerekiyor. Peki 2018 tapu tevhit harcı ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


2018 tapu tevhit harcı   


1- Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden; binde 11,38,   


2- İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 11,38,   


3- Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden; binde 4,55.


Tapuda tevhit işlemi için gerekli belgeler..


- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı, 

- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu, 

- Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.

 - Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranır.Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com