Tapu harcı eksik ödeme cezası 2018!


 Tapu harcı eksik ödeme cezası 2018!

Tapuda gerçek satış bedelinin beyan edilmemesi dolayısı ile eksik harç ödenmesi gibi durumların tespiti halinde belli oranlarda ceza kesiliyor. İşte tapu harcı eksik ödeme cezası 2018... 

Tapuda yapılan alım satım işlemleri için harç ödemesi yapılıyor. Bu harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.


Harcın ölçüsü devir bedeli üzerinden binde 20 olup, bu bedelin devir eden ve devir alan için ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Ödenecek masraflar arasında tapu döner sermaye bedeli de bulunuyor. 


Daha düşük tapu harcı ödemek isteyen kimseler, satış bedelini olduğundan daha az beyan edebiliyor. Ancak eksik beyanda bulunan alıcı ve satıcının tespit edilmesinde halinde, ceza uygulanıyor. 


Peki tapu harcı eksik ödeme cezası 2018 ne kadar? Tapu harcı eksik ödenirse cezası ne kadar olur? diyorsanız işte yanıtı..


Tapu harcı eksik ödeme cezası 2018!


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor. 


Tapu harcı cezası zaman aşımı süresi beş yıl olup; Satış bedelini tapuda eksik gösterenlere beş yıl içerisinde her an Maliye tapu harcı cezasının ödenmesi için ihtar gönderebilir.Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com

 Tapu harcı eksik ödeme cezası 2018 , Tapu harcının eksik ödenmesi 2018 , Tapu harcı eksik beyan cezası 2018 ,

Hemen Teslim 4 proje