Tapuda istenen evraklar 2018!


 Tapuda istenen evraklar 2018!

Tapu devri için randevu gününde tapu dairesinde gerekli evraklar ve ödenecek harç bedeli ile bulunulması gerekiyor. İşte tapuda istenen evraklar 2018.. 

Taşınmaz mal alım satım işlemleri, taşınmazların yer aldığı tapu dairesinde yapılıyor. İşlemlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için alıcının ve satıcının dikkat etmesi gereken bazı konular bulunuyor.


Devir işlemi için öncelikle tapu dairesinden randevu alınması gerekiyor.Randevu günü ve saatinde tapu dairesinde gerekli belgeler ve ödenecek harç bedeli ile bulunulması gerekiyor.


Kanunen tapu harcının hem alıcıdan hem de satıcı tarafından ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil edilmesi gerekiyor. Ancak uygulamada bu bedeli binde 40 olmak üzere yalnızca alıcı ödüyor. Tarafların anlaşması ile ödenen harç da satış bedelinden düşürülebiliyor.


Peki tapuda istenen evraklar 2018 nelerdir? Tapu başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? diyorsanız işte yanıtı...


Tapuda istenen evraklar 2018!


1. Satıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..


- Tapu aslı veya fotokopisi


- 1 Resim


- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi


- Vergi borcu yoktur yazısı (belediyeden) (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir.)


- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)


 


2. Alıcıdan tapuda satış için gerekli evraklar..


- 2 Resim


- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi


- T.C. Kimlik Numarası


- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa vekaletname (Emlakçı Adına)
3. Şahıslarda tapuda satış için gerekli evraklar..


- Tapu Aslı veya Fotokopisi


- Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Pasaport, Avukat Kimliği


- 4203/5211 Sayılı Yasalara tabii gerçek kişiler için Türk Vatandaşlığından çıkma belgesi(pembe kart/mavi kart) ile uyruğuna geçtiği ülke resmi makamlarınca verilmiş kimlik belgesi zorunludur. Bu belgelerin dışında ki ehliyet, memur, sigorta v.s. kimlikleri geçerli sayılmaz.


- Ayrıca belgesinde bulunmasa dahi tüm tapu işlemlerinde gerçek kişilerin TC Kimlik numaralarının, Tüzel kişilerde vergi kimlik numarasının ibrazı zorunludur.


- İşlem yasal temsilci aracılığıyla yapılacaksa alıcı veya satıcının vekilinin Düzenleme şeklinde hazırlanmış vekaleti, vasi ise vasi kararı istenir


- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 6X4 cm ebadında orijinal fotoğraf olmalıdır.Renkli fotokopiler kabul edilmez. Satıcıdan 1 adet, alıcıdan 2 adet,


4. Tüzel kişilerde tapuda satış için gerekli evraklar..


- Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin Ticaret Sicil Memurluğunca düzenlenmiş, taşınmaz mala ilişkin satışlarda yetkinin ve yetkililerin kimlik bilgilerinin açıkça yer aldığı yetki belgesi, ilgili sanayi ve ticaret odası müdürlüğünden tasdikli olarak alınır. işlemin yapıldığı yıla ait olmalıdır.


- Şirket vergi levhası aslı ve örneği, son yönetim kurulu seçiminin bulunduğu sicil gazetesi örneği,


- Şirket yetkilisinin imza sirküleri,


- Şirket adına satışta bulunacak vekil ise düzenleme şeklinde yapılmış vekaletin aslı,


- Söz konusu gayrimenkul’ün ilgili belediyeden alınmış harca tabi rayiç değer ve vergi borcu yoktur yazısı.


Tapu harcı nereye ödenir 2018?Özge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com 
Tapuda istenen evraklar 2018 , Tapuda satış için gerekli evraklar 2018 , Tapu için gerekli belgeler 2018 ,

Hemen Teslim 4 proje