18 / 07 / 2024

Tapu cins değişikliği masrafı 2018!

 Tapu cins değişikliği masrafı 2018!

Tapuda cins değişikliği için gerekli belgelerin tapu müdürlüğüne teslim edilmesi halinde gerçekleşiyor. Aynı zamanda tapu cins değişikliği masrafının da ödenmesi gerekiyor. İşte tapu cins değişikliği masrafı 2018...


 

Bir taşınmaz malın mevcut durumunun değişmesi halinde, tapu üzerinde de cins değişikliği işlemi yapılabiliyor. Örneğin arsa üzerinde bina inşa edilmesi durumunda cins değişikliği için müracaat edilebiliyor.


Cins tashihi olarakta bilinen cins değişikliği işlemi için müracaatlar tapu ve kadastro müdürlüğüne yapılıyor. Bu işlem için bazı belgelerin temin edilmesi ve harcın da ödenmesi gerekiyor.


Bu harçlar her sene yeniden belirleniyor. Peki tapu cins değişikliği masrafı 2018 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


Tapu cins değişikliği masrafı 2018! 


Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri


Taşınmazın yüzölçümü;

1- ile 1.000 metrekare arasında olanlardan, 279.50 TL


2- 1.001 ile 3.000 metrekare arasında olanlardan, 395.00 TL


3- 3.001 metrekareden büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 metrekare için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 38.50 TL


4- Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


5- Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


6- Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


7- Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 1,098.50 TL


8- Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 155.00 TL


9- Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 72.00 TL


10- Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.11- Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 72.00 TL


12- Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


13- Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 72.00 TLÖzge ÖZDEMİR ÇOLAK/Konuttimes.com