15 / 07 / 2024

Pelican Hill Evleri'nde icradan satılık villa! 8 milyon TL'ye!

Pelican Hill Evleri'nde icradan satılık villa! 8 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan Pelican Hill Evleri'nde yer alan villa 8 milyon TL bedel ile icradan satışa sunuldu.


İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi'ndeki Pelican Hill Evleri'nde yer alan villa icradan satışa çıkarıldı. Pelican Hill Evleri'ndeki villa için 8 milyon TL bedel isteniyor. 


Özellikleri: İstanbul İl, Büyükçekmece İlçesi, Akçaburgaz Mahallesi, 870.893,40 m2 yüzölçümlü, 218 ada 4 parsel numaralı, "arsa" nitelikli ana taşınmaz üzerinde 100 bağımsız bölüm numaralı, 2.239/870.893 arsa paylı, Villa Tipi Konut nitelikli taşınmazıdır.Taşınmaz adres olarak; Guyukçekmece ilçesi, Alkent 2000 Mahallesi, Mehmet Yeşılgül Bulvarı, Pelican Hill Evleri, lOO.villa, 4BM dış kapı numarasındadır. Taşınmaz ulaşımı kolay bir bölgede TEM Hadımköy Bağlantı Yolu üzerinde yer almaktadır. Devlet Karayoluna ulaşım olanaklıdır. Yakın çevresinde aynı tip yapılar, Alkent 2000, Tulipa Villalan, Gölmahal Evleri, MEV Koleji, Alkev Özel Okulları, Özel Mektebim Anaokuiu, Metro Gross Market bulunmaktadır. 


Kıymeti : 8.000.000,00 TL 

1. Satış Günü : 02/10/2018 günü 15:10 - 15:15 arası

2. Satış Günü : 30/10/2018 günü 15:10 - 15:15 arası

Satış Yeri: İcra Mezat Salonu Ekinoba Mah.Londra Asfaltı Yan yol No:107 Çanakkale Sok. Ay Merkez karşısı B.Çekmece-İST.


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5132 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2018