26 / 09 / 2023

Büyükçekmece'de icradan satılık gayrimenkul! 7.5 milyon TL'ye!

Büyükçekmece'de icradan satılık gayrimenkul! 7.5 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Köyü'nde yer alan iş yeri vasıflı gayrimenkul 7 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor.


İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Köyü'nde yer alan iş yeri vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkul için 7 milyon 500 bin TL bedel belirlendi.Nitelikleri :

Satışa konu taşınmaz tapunun İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Karaağaç Köyü, 117 ada 6 parsel, 10.616,73 m² yüzölçümlü, "B.A.K İşyeri veArsası" nitelikli ana taşınmazıdır. Taşınmaz Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi, Batu Sokak ile Erdoğan Sokak arasında, No: 27 ve 43 adresinde yer almaktadır. Satışa konu taşınmaz BAK işyeri ve arsı niteliklidir. Taşınmazın içerisine Taşınmazın İlgili Tapu Müdürlüğünde projesinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz meşrubat depolama alanı olarak kullanılmaktadır. Taşınmazda açık ve kapalı depolama alanı mevcuttur. Kapalı alanın bir kısmının tam kapalı, bir kısmının da üstü sundurma olduğu, bir kısmının da boş olarak duruğu tespit edilmiştir. Kapalı alan çelik konstrüksiyon yapı ve zemini beton dökülerek şaplanmış, açık alanın zemini betondur. Taşınmazın bir kısmı prefabrik yapının ofis ve idari bina olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Kapalı alanlar çift katlı olarak ve de ofis + idari kısım olarak kullanılmaktadır. Prefabrik olup ortak alanlar mermer kaplıdır. Merpen korkulukları alüminyum kromaj küpeştelidir. Depo alanında kalmak üzere idari ve ofis nitelikli kullanılan diğer kısım çift katlıdır. Depo alanında zeminler özel şap dökümlüdür. Depo alanı yükseklik bakımından depolamaya elverişleridir. Taşınmazın ilgili belediyesi tarafından dosyasına sunulan yapı kullanma izin belgesine göre; III.Sınıf A grubu yapı ve net 1.212 m² alana sahip olduğu belirlenmiştir. Dosyasındaki 21.12.2004 tarih 2-534 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunduğu, ruhsata göre 1.774,62 m² alanlı olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz İlçe merkezine nispi uzaklıkta olup, Büyükçekmece Gölüne yakın mesafede, otobüs, minibüs duraklarına ve toplu taşıma araçlarına uzak mesafededir. Çarşı, pazara, alışveriş merkezlerine, ibadet yerlerine, okul ve sağlık alanlarına uzak konumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede teknik altyapı imalatları kısmen tamamlanmış olup, kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Çevresinde villa tipi yapılar, acar sitesi, kültür koleji sitesi, Kültür 2000 Koleji ve Sancaklar Cami bulunmaktadır. Taşınmaz TEM otoyoluna çok yakın mesafede ve Devlet Karayoluna bağlantı olanaklıdır.


Kıymeti : 7.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 19/06/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü : 19/07/2018 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : İCRA MEZAT SALONU-EKİNOBA MAH. LONDRA ASFALTI YAN YOL NO ( 107 ) ÇANAKKELE SOK. AY MERKEZ KARŞISI BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3914 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/04/2018Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler