Büyükçekmece'de icradan satılık gayrimenkul! 3.5 milyon TL'ye!


 Büyükçekmece'de icradan satılık gayrimenkul! 3.5 milyon TL'ye!

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi'nde yer alan dubleks ev ve arsası 3 milyon 500 bin TL bedel ile icradan satılıyor..İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi'nde bulunan dubleks ev ve arsası 3 milyon 500 bin TL bedel ile icradan 3 Nisan 2018 tarihinde ilk ihalesine çıkarılıyor.  


Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, 958 Ada, 1 Parsel, CELALİYE MAHALLESİ Mahalle/Köy, Satışa konu dubleks ev ve arsası nitelikli taşınmaz tapunun Büyükçekmece İlçesi, Celaliye Mahallesi, 958 ada, 1 parsel numaralı, 2.801,50 m2 yüzölçümlü ana taşınmazı olup taşınmaz adres olarak Büyükçekmece Mahallesi, Kartaltepe Caddesi ile bağlantılı İmamzade Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ana taşınmaz ulaşımı kolay bir bölgede yer almakta ise de toplu taşım araçlarıyla ulaşım yönünden kısıtlı imkana sahiptir. Yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatlarında noksanlıklar bulunmaktadır. Ancak, bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine, deniz sahiline uzak konumda olan ana taşınmazın yakın çevresinde az katlı müstakil yapılar ile boş arsa nitelikli taşınmazlar bulunmaktadır.


Kıymeti : 3.500.000,00 TL

1. Satış Günü : 03/04/2018 günü 11:05 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 03/05/2018 günü 11:05 - 11:10 arası

Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNA BİTİŞİĞİ AYMERKEZ KARŞISI BELEDİYE MEZAT SALONU 


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/4755 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2018Büyükçekmece icralık gayrimenkul , Büyükçekmece satılık gayrimenkul fiyatları , ,