Tapu harcını yanlış beyan edene ceza!


Tapu harcını yanlış beyan edene ceza!

Ev alım satımlarında tapu harcı ödenmeden herhangi bir devir yapılmıyor. Tapu harçlarının sene sonuna kadar binde 15 olarak ödenmesi gerekiyor. Yanlış beyan edilen ve eksik ödenen tapu harçları için ise çok büyük cezalar kesiliyor. 

Gayrimenkul alım-satımı sonrasında tapuda devir işlemi yapabilmek için tapu harcının ödenmesi gerekli.Tapu harçları için alıcı ve satıcılar ayrı ayrı ödemeler yapıyor. Bu bedel ödenmeden devir işlemi de yapılmıyor. Bu sebeple ev almak için yaptığınız hesaplara tapu masrafını da eklemeyi unutmayın. 


Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; normalde tapu harcı binde 20 şeklinde uygulanıyor. Fakat son yapılan vergi indirimleriyle bu oran binde 15’e düşürüldü. Buna göre alıcı ve satıcı ayrı ayrı yüzde 1.5 oranında harç ödüyor. Bu avantaj 31 Aralık tarihine kadar sürecek.


NASIL HESAPLANIR?


Tapu harcını gayrimenkulün devir bedeli belirliyor, örnek olarak 100 bin liralık bir ev aldınız/ sattınız, bu değerin yüzde 1.5’i hesaplanıyor. Buna göre alıcı da satıcı da 1.500 TL (toplam 3 bin lira) harç ödüyor. Ayrıca sadece alıcı tarafından tapu döner sermaye harcının da ödenmesi de gerekli. Bu sene döner sermaye bedeli 128 lira ve ilave hizmet bedeli 17.50 lira olmak üzere toplamda 145.50 lira oluyor. 

NEREYE ÖDENİR?


Tapu harcı ödemeleri, evrakların Tapu Kadastro Müdürlüğü’ne tesliminden sonra yapılıyor, tapu harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeniyor. Maliye Bakanlığı tarafından yetki verilmesi durumunda ilgili kuruluşlar (bankalar gibi) tarafından da tahsil edilebiliyor. Ayrıca tapu müdürlüklerinde e-tahsilat uygulaması da yapıldı. Bu uygulama ile tapu harçlarının farklı şehirdeki şubeler de dahil olmak üzere banka şubeleri, ATM’ler ve Görüntülü İşlem Merkezlerinden tahakkuk, tahsil ve kontrolü elektronik ortamda da yapılıyor.


GERÇEK BEDELİ SÖYLEYİN


Tapu harcı, Emlak Vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. Tapu harcının, Emlak Vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek tutar üzerinden beyan edilmeli. Gerçek bedelinin Emlak Vergisi değerinden fazla olması durumunda tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanıp ödenmesi gerekli. Evraklar teslim edilirken belirtilen satış bedeli daha sonra değiştirilemiyor.


CEZASI BÜYÜK


Tapu harcının gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin belirlenmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen ya da re’sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. Buna göre, tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası veriliyor.


PİŞMAN OLDUYSANIZ


Eksik beyan vermeniz ve pişman olmanız durumunda, bu yanlışlığı, Maliye eksik harç ödediğinizi farketmeden ve size ceza göndermeden beyanname verip düzeltebilirsiniz. Böylece yalnızca pişmanlık zammı ödeyip, yüklü tecil ve gecikme faizleri de engelleyebilirsiniz.Tapu harcını yanlış beyan etme , Tapu harcı cezası , Tapu harcı yanlış beyan ceza ,