20 / 07 / 2024

Site yöneticisinin hakları neler?

Site yöneticisinin hakları neler?

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez okurları için "site yöneticisinin hakları" konusunu kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...


1.    Kat maliklerine karşı bir vekil gibi sorumlu olan yöneticinin, sorumlulukları yanında bazı hakları da vardır.


2.    Yöneticinin bu hakları, sorumlulukları gibi yönetim işleri ile sınırlıdır.


3.    Yönetici, kat maliklerinin sorumluluklarını yerine getirmediği iddiası ile kendisi ile yapılan sözleşmeyi fesih edebilir.


4.    Burada belirtilen yönetici, dışarıdan özel bir sözleşme ile atanmış yöneticidir.


5.    Yönetici kendisi ile yapılan sözleşmedeki yalnızca ücret değil, kat maliklerinin kurul davetlerine icabet etmemsi, aidatları zamanında ödemesi, yönetim planındaki kurlarla uyması gibi sebeplerle de sözleşmenin iptalini ve bundan doğan tazminatı isteyebilir.


6.    Bu fesih talebi öncesi, kat maliklerine noterden ihtar çekmesi gerekir. Yüzlerce bağımsız bölümden oluşan sitelerde bu kadar malike noterden nasıl ve hangi bütçe ile ihtar çekileceği ne kanunda, ne Yargıtay karalarında ne de hukukçuların yayınladığı kitaplarda bulunmamaktadır. Toplu yapılarda bu ihtarın temsilciler kurulu üyelerine çekilebileceğini de varsaysak bile, muhatap sayısı bu kaygı ve sorumuza cevap olmaktan uzak kalmaktadır.


7.    Dışarıdan atanan yöneticinin sözleşmesi, yönetim planının bu konudaki maddelerinden bağımsız olarak yapılır ve özel bir ücret bellenir. Bu yönetici, sözleşmesinde yoksa bile , açacağı bir dava ile bilirkişinin saptadığı ücretin kendisine verilmesine dair kat maliklerini dava edebilir.


8.    Yönetici ücretinin ödenmemsi ile ilgili dava, borcunu ödemeyen kat maliklerine yöneltilir.


9.    Kanun maddesi, kat malikleri arasından atanacak yöneticinin alacağı ücret veya giderlere katılım oranının kat malikler kurulunca kararlaştırılabileceği, bu konuda alınmış bir karar yoksa, yöneticinin görev süresince genel giderlerin yarısına katılacağına dair hüküm koymuştur.


10.    Ancak yönetim planında, yöneticinin, yönetim işlerinden dolayı bir ücret almayacağı ve-veya payına düşen giderleri de ödemeyeceğine dair bir madde varsa, bu madde değişmedikçe yönetici, payına düşen giderleri ödemekten muaf da tutulamaz, kendisine bir ücret de ödenemez. 


11.    Yönetim planında, yöneticiliğin,malikler arasında  sırayla yapılacağına dair bir madde varsa, sırası gelen malik yöneticiliği reddetmişse, malikler kurulu da bu dönem için dışarıdan belli bir ücretle yönetici ataması yapmışsa, sırası gelmesine rağmen yöneticiliği ret eden malikten bu yöneticinin ücreti istenebilir, bu konu dava edilebilir.


Nihat Dönmez (Site Yönetimleri Danışmanı)


www.konutsitesiyonetimi.com