17 / 06 / 2024

Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeli? İşte önemli 8 nokta!

Konut kredisi alırken nelere dikkat etmeli? İşte önemli 8 nokta!

Konut kredisi almadan önce dikkat edilmesi gerekenleri ve Kasım 2013'te yürülüğe giren Tüketici Koruma Kanunu'na göre konut kredisi alan ve alacak olanları ilgilendiren konuları kredipazari.com araştırdı...


En uygun konut kredisinin hangisi olduğuna karar vermek, satın alınacak konuta karar vermek kadar önemlidir. Bu konuda iyi araştırma yapılmadan verilen kararlar sonrasında tüketici, ciddi maddi kayıplara uğrayabilir. Konut kredisi almadan önce dikkat edilmesi gerekenleri ve Kasım 2013'te yürülüğe giren Tüketici Koruma Kanunu'na göre konut kredisi alan ve alacak olanları ilgilendiren konuları kredipazari.com araştırdı.


1. Zorunlu ve İsteğe Bağlı Sigortaları Öğrenin

Konut kredisi kullandırım aşamasında bankaların tüketiciden talep ettikleri masraf kalemlerinden biri de sigortalardır. DASK, konut sigortası ve hayat sigortası bankanın tüketiciden yaptırmasını istediği sigortalardandır. Zorunlu olarak yaptırılması gereken tek sigorta DASK 'tır. Tapuda konut alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için DASK'ın yaptrılması gerekir. Dairenin metrekaresine ve bulunduğu bölgenin deprem riskine göre DASK'ın tutarı da değişir. Konut sigortası ve hayat sigortası ise tamamen tüketicinin istediğine bağlı olarak yapılabilecek sigortalardır. Konut sigortası konutu deprem,sel,yangın, hırsızlık vb durumlarda koruma altına alır. Hayat sigortası ise krediyi çeken kişinin vefatı durumunda, mirasçılardan borcun tahsil edilmemesi için yapılan bir sigortadır. Yani krediyi çeken kişi vefat ettiğinde borcu sigorta fonu karşılar, mirasçılardan borç talep edilmez.


2. Gelirinize Göre Borçlanın

Banka, tüketicinin risk profiline göre kullandıracağı kredi tutarına karar verir. Kredi taksitlerinin aksatılmadan zamanında ödenmesi banka için en önemi kriterlerden biridir. Bu doğrultuda tüketiciden gelir belgesi talep edilir. Genel olarak banka krediye onay verebilmek için belgelenebilen gelirin, kredi taksitlerinin yarısını aşmamasını ister. Örnek olarak belgelenebilen 3.000 TL gelir için, kredi taksitlerinin 1.500 TL'yi aşmaması gerekir. Bu durum bankadan bankaya değişkenlik gösterebilir.


3. Kredi Bilgilendirme Formunu Okudunuz mu ?

Kredi sözleşmesi öncesi bilgi formu, kredi sözleşmesi imzalanmadan önce tüketiciye verilmek zorundadır. Kredi sözleşmesinin geçerli olabilmesi için sözleşme öncesi bilgi formunun tüketiciye yazılı olarak verildiği tarih ile ile kredi sözleşmesi tarihi arasında 1 iş günü olmalıdır.  


4. En Uygun Konut Kredisi Nasıl Bulunur ?

En uygun konut kredisine karar vermek için konut kredisi faiz oranlarının yanında, masrafların da hesaba katılması gerekir.Bunun için kredi karşılaştırma sitelerinden yararlanılabilir. www.kredipazari.com sitesindeki banka karşılaştır bölümünden seçilen kredi tutarı ve vadeye göre kredi masraflarıyla beraber en uygun konut kredisine kolayca karar verilebilir.


5. Krediden Cayma Hakkınız Olduğunu Biliyor musunuz?

Kasım 2013'de resmi gazetede onaylanarak yürürlüğe giren 'Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu'na göre tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden 14 gün içinde vazgeçebilecektir. Bunun için cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, süre içinde bankaya yöneltilmiş olması yeterlidir. Banka, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlü olacaktır.


Tüketici, krediyi kullandıktan sonra cayma hakkın kullanılmak isterse, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden faizi en geç, cayma bildiriminin bankaya gönderilmesinden sonra otuz gün içinde geri ödemek zorundadır. Tüketici, otuz gün içinde ödeme yapmazsa, cayma hakkından da yararlanamaz.


6. Kredi Ödemeleri için Açılan Hesaba Ücret Ödemeyin

Tüketici Kanunu öncesinde kredi ödemeleri için açılan hesaptan, hesap işletim ücreti alınıyordu.  Kanun sonrasında tüketiciden belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile ilgili işlemler yapılması durumunda, hesaba ilişkin herhangi bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceğine ve hesap üzerinden başka işlemler yapılamayacağına karar verildi. Kanunda; tüketicinin hesabın açık kalmasına dair bir talimatı olmazsa, kredi ödemeleri bitince, hesabın da kapatılacağına ve yine tüketicinin bilgisi olmadan açılan hesaba bağlı kredili mevduat sözleşmesi yapılamayacağına ya da kredi kartı çıkartılamayacağına ilişkin maddelere de yer verildi.


7. Kredi ile İlgili Tüm Belgelerinizi Saklayın

Kredi işlemleriyle ilgili tüm evraklar kredi ödemeleri bitene kadar saklanmalıdır. Kredi sözleşme öncesi bilgi formu, kredi sözleşmesi, ödeme planı, dosya ücreti ya da kredi tahsis ücreri adı altında alınan tüm masraflara ait dekontlar, sigorta işlemleriyle ilgili belgeler, bankayla yaşanabilecek hukuki sorunlarda ispat niteliğinde gerekli olacaktır. Sonradan bu belgelerin bankadan talep edilmesi durumunda banka, ekstra ücret isteyebilir.


8. Erken Ödeme Ücreti Artık Vadeye Bağlı

Yeni Kanuna göre tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut kredisi borcunun tamamını erken ödeyebilecektir.Bu durumda banka, erken ödenen miktarına göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimi yapmakla yükümlü olacaktır.


Sabit faiz oranlı konut kredilerinde sözleşmede yer vermek şartıyla bir ya da birden fazla taksitin vadesinden önce ödenmesi durumunda, banka tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilecektir. Erken ödemeden dolayı banka, tüketiciye gerekli faiz indirimini yapacak ve erken ödeme tutarı kalan vadeye göre değişecektir. Erken ödeme oranı kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde bir, otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemeyecektir. Değişken faiz oranlı konut kredisi tercihinde ise erken ödeme tazminatı talep edilmeyecektir


Kredi Pazarı