24 / 06 / 2024

Türkiye'nin önceliği kentsel dönüşüm!

 Türkiye'nin önceliği kentsel dönüşüm!

Mehmet Ergün Turan "Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm ve alt gelir gruplarına yönelik konut çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Üreteceğimiz konutların yüzde 40-50'sini kentsel dönüşüm içerikli olmasını hedefliyoruz" dedi.TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan SABAH'a yaptığı değerlendirmede, doğal afetlerin ülkemizin ekonomik ve sosyal yapısında önemli yaralar açtığına dikkat çekerek, hızlı nüfus artışı ve yerleşim yerlerindeki düzensiz gelişmelerin doğal afetlerden kaynaklı zararları arttırdığını söyledi. 


Turan, 17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce, 19 Mayıs 2011 Simav, 23 Ekim - 9 Kasım 2011 Van ve Erciş depremlerinde gerçekleşen can ve mal kayıplarının kentsel dönüşümü Türkiye'nin önceliği haline getirdiğini açıkladı. 


Afetlere karşı riskli, fiziksel olarak köhnemiş ve yapı ömrünü tamamlamış konut stokunun ülkemizin en önemli sorunu olduğunu ifade eden  TOKİ  Başkanı Turan, bu konutların hem içinde yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini, hem de kentlerin sağlıklı gelişimini engellediğini belirtti. İdarenin inşa ettiği konutlar arasında kentsel dönüşüm konutlarının yüzde 15-20'lik bölümü oluşturduğunu hatırlatan Turan, "Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm ve alt gelir gruplarına yönelik konut çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Üreteceğimiz konutların yüzde 40-50'sini kentsel dönüşüm içerikli olmasını hedefliyoruz" dedi. 


TOKİ Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü; "Doğal nüfus artış hızı ile göçlerin, kentlerde konut talebini hızla artırması, ancak kentlerin normal gelişme hızında yanıt verememesi, uzun yıllardır kentlerimizin kimliğini tehdit edecek bir ölçüde sağlıksız biçimde yapılaşmasına ve gecekondulaşmasına sebep olmuştur. Uygun olmayan araziler üzerinde, kalitesiz malzemelerle, temel mühendislik ve yapım tekniklerinden yoksun, plan gözetilmeksizin inşa edilmiş konutlar, hem içinde yaşayanların sağlığını hem de şehirlerimizin dokusunu tehdit eder hale gelmiştir. Ülkemizin, geleceğinin garanti altına alınması, çocuklarımıza daha müreffeh yarınlar bırakabilmemiz için öncelikle altyapısı tamamlanmış, afet riskine karşı gerekli tedbirler alınmış, çevreye duyarlı yeşil tasarımları ihtiva eden ve karbon sahilimi az, kaynak israfı önlenmiş kentlere ihtiyacımız bulunmaktadır. 


'Dönüşümde el ele verilmeli'

TOKİ Başkanı Turan, ülkemizdeki gecekondu ve kaçak yapılaşma alanlarının sadece bireyin ve grupların kaderinden, eksikliğinden ya da yanlış davranışlarından kaynaklanmadığı gibi, çözümünün de bireylere ve gruplara bırakılmayacak kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Turan, "Dönüşüm projeleri, vatandaşların, proje yöneticilerinin (Bakanlık, Belediye vb.) sivil toplum kuruluşlarının, meslek örgütlerinin, üniversitelerin ve kentlilerin baş başa verip geliştirip gerçekleştirebileceği bir süreçtir" dedi. Turan, TOKİ'nin, kentsel dönüşüm projeleriyle, belediyelerle işbirliği içinde çağdaş kentsel çevrelerin üretilmesini hedeflerken, sadece dönüşüm alanı üzerindeki arsa, sosyal donatı, konut ve altyapı bütünlüğü içinde oluşturulan kentsel çevrelere ait rasyonel uygulamalara yer vermekle yetinmediğini, aynı zamanda kent bütünü içinde yeni projelere model teşkil edeceğini söyledi. 


'Öncü rol üstleneceğiz'

TOKİ'nin faaliyetleri içinde özellikle kentsel dönüşüm projelerine büyük önem vererek bu konudaki çalışmalar için azami mesai harcadığına vurgu yapan TOKİ Başkanı, yerel yönetimlerle başlatılan kentsel yenileme programı kapsamında bu güne kadar toplam 334 projede 283 bin 20 konutluk gecekondu dönüşüm çalışmalarının projelendirildiğini açıkladı. 128 projede 56 bin 354 konut üretiminin tamamlandığını ifade eden Mehmet Ergün Turan, fiili olarak sürdürülen 128 proje ile üretilecek konut sayısının 226 bin 666 olduğunu ifade etti. 


Afetzedelere 6 ayda konut

TOKİ'NİN, hükümetin doğal afetlerden zarar gören bölgelerde konut, altyapı ve kamu hizmetleri planlama, inşa etme ve yenileme çalışmalarında öncü bir rol aldığını ifade eden Turan, "Afetler sonrasında çok sayıda konutun yıkılması veya ağır hasar görmesi sonucu, bu konutlarda yaşayan ailelere hızla barınak sağlanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. TOKİ afetzedelerin barınma sorunlarının kalıcı çözümü için Simav depreminde 6 ay, Van ve Edremit depremlerinde 10 ay gibi çok kısa sürelerde sosyal donatıları ile birlikte afet konutları inşa etmektedir" dedi.  5.3 milyon konut dönüşecek 

ÖZELLİKLE deprem gibi afet riski olan şehirlerde, fiziki olarak kalitesiz ve ömrünü tamamlamış yapıların büyük tehlike arz ettiğine dikkat çeken TOKİ Başkanı "Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşüm kaynaklı konut üretiminde önemli artışlar olacaktır. Çünkü kentsel alanlarda yaklaşık 18 milyon konut bulunmaktadır. 

Bu konutların da yaklaşık 5,3 milyonunun dönüşüme ihtiyacı vardır. 3 milyon adedi de 2023 yılına kadar 50 yaş ve üzerinde olacaktır. Bunun da kentsel dönüşümü ülke çapında hızlandıracağını ve bundan da kaçış olmadığını, ülkemizin kendine özgü ihtiyaç, imkânları ve tecrübeleri de seferber edilerek, 60 yıllık gecekondu sorunu ve kentsel yenilemenin çözülebileceğine inanıyorum" dedi. 


Sabah Ek
Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016, TOKİ Van kura çekilişi, Satışa çıkacak projeler