Kentsel dönüşüm oranı yüzde 40’lara çıkarılacak!

Kentsel dönüşüm oranı yüzde 40’lara çıkarılacak!

TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, İdarenin inşa ettiği konutlar arasında kentsel dönüşüm konutlarının yüzde 15-20’lik bir bölümü oluşturduğunu belirtti. Turan, “Kentsel dönüşüm oranı yüzde 15’ten 40’lara çıkarılacak” dedi.


TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan; “TOKİ önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüme ağırlık verecek” 


Turan, “Kentsel dönüşüm oranı yüzde 15’ten 40’lara çıkarılacak” 


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mehmet Ergün Turan, İdarenin inşa ettiği konutlar arasında kentsel dönüşüm konutlarının yüzde 15-20’lik bir bölümü oluşturduğunu belirterek, “Önümüzdeki dönemde kentsel dönüşüm ve alt gelir gruplarına yönelik konut çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Üreteceğimiz konutların yüzde 40-50’sini kentsel dönüşüm içerikli olmasını hedeflemekteyiz.” dedi. TOKİ’nin 128 kentsel dönüşüm projesi yürüttüğünü ifade eden Turan, bu projelerle üretilecek konut sayısının 226 bin 666 olduğunu açıkladı. Mehmet Ergün Turan, “Kentsel dönüşümde her şeyden önce riskli alanlarda oluşan tehditleri ortadan kaldırıcı adımlar atmayı ve yerinde dönüşümü amaçlıyoruz.” diye konuştu. 


TOKİ’nin tüm yurda eşit bir yaklaşımla ülke ve millet temelli projeler geliştirdiğini söyleyen  TOKİ  Başkanı Turan, sağlıksız, afetlere karşı riskli, fiziksel olarak köhnemiş ve yapı ömrünü tamamlamış konut stokunun ülkemizin en önemli sorunu olduğunu söyledi. Turan, “Bu konutlar hem içinde yaşayan vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini tehdit etmekte, hem de kentlerin sağlıklı gelişimine engel teşkil etmektedir. Bu sebeple İdaremiz, yerel yönetimlerle işbirliği içinde ve protokoller imzalayarak kentsel dönüşüm projelerini sürdürmektedir.” dedi. 


TOKİ projeleri model teşkil edecek 

Turan, TOKİ’nin, kentsel dönüşüm projeleriyle, belediyelerle işbirliği içinde çağdaş kentsel çevrelerin üretilmesini hedeflerken, sadece dönüşüm alanı üzerindeki arsa, sosyal donatı, konut ve altyapı bütünlüğü içinde oluşturulan kentsel çevrelere ait rasyonel uygulamalara yer vermekle yetinmediğini, aynı zamanda kent bütünü içinde yeni projelere model teşkil edeceğini söyledi. 


127 belediye ile kentsel dönüşüm 

TOKİ’nin faaliyetleri içinde özellikle kentsel dönüşüm projelerine büyük önem vererek bu konudaki çalışmalar için azami mesai harcadığına vurgu yapan TOKİ Başkanı, yerel yönetimlerle başlatılan kentsel yenileme programı kapsamında bu güne kadar toplam 334 projede 283 bin 20 konutluk gecekondu dönüşüm çalışmalarının projelendirildiğini açıkladı. 128 projede 56 bin 354 konut üretiminin tamamlandığını ifade eden Mehmet Ergün Turan, fiili olarak sürdürülen 128 proje ile üretilecek konut sayısının 226 bin 666 olduğunu ifade etti. Turan, “Devam eden projelerimiz 17’si  İstanbul  , 12’si Ankara, 4’ü de İzmir’de olmak üzere toplam 58 ilde 127 belediye ile işbirliği içerisinde sürdürülmektedir.” diye konuştu. 


Mehmet Ergün Turan sözlerini şöyle sürdürdü; “Gecekondu tarzı yapılar ile kaçak yapıların maliklerince yıkılıp imar planlarına göre yenilenmesi, çok değerli kısmi alanlarda mümkün olabilirken, çoğunluğu kendiliğinden dönüşüm imkânı bulunmamaktadır. Bu yapıların insan hayatı, sosyolojisi ve kentlerin yaşamı ve geleceği için kendiliğinden dönüşümünü beklemek, bu işi zamana yaymayı kolaycılık olarak nitelemek mümkündür. Bu sebeple bölgelerin iyileştirilmesini, kent bütününde stratejik kararlar doğrultusunda, devlet eliyle gerçekleştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 


Bu projelerde, kamu menfaatini düşünürken karşınızdaki halk kitlesini de mağdur etmeden sonuca ulaşmak ve bunun yanı sıra kentin köhnemiş bölgelerini de rehabilite etmek ana hedeftir. Bu kapsamda gecekondu dönüşüm projelerinin en zor tarafı halkı proje konusunda ikna etmek, mevcut yaşam standartlarına uygun yeni yaşam alanları oluşturmak ve yeni hayata adaptasyon konusunda sosyal içerikli projeler geliştirmek ve hak sahiplerini bu yönde kanalize edebilmektir. İdaremiz bu anlamda Stratejik İletişim Konsepti oluşturma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. 


Kentsel dönüşüm sadece fiziksel bir iyileştirme faaliyeti değildir. Dönüşüm projeleri ile o yerleşim birimine ayni ve nakdi finansal kaynak aktarılmanın yanında, insan ve toplum sağlığının kalitesini artırılması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi ile büyük kentlere göçün önlenmesi, aynı zamanda kente geri dönüşlerin sağlanması, kentleşme kültürünün geliştirilmesi, insanların sosyo-kültürel olarak zenginleştirilip kentte yaşayan insanlar arasında beraber yaşama kültürünün oluşturulması, yeni komşuluk birimlerinin kurulması, suç unsurlarının bertaraf edilmesi gibi birçok fayda sağlanmaktadır.


Dönüşüm tüm il merkezlerinde başlatılmalı 

TOKİ Başkanı, önümüzdeki 5 yıllık dönemde tüm büyükşehirlerde ve il merkezlerinde henüz başlatılmadı ise birer kapsamlı dönüşüm projesi çalışmalarının geliştirilmesinin, çalışmaları devam eden bölgelerde ise özellikle deprem olgusu da dikkate alınarak yeni etapların hayata geçirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.


TOKİ Önerilen Bağlantılar : TOKİ indirim 2016, Yeni konut projeleri