29 / 05 / 2024

Kira yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

 Kira yardımı nasıl alınır? Başvuru şartları neler?

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kira desteği sunuluyor. Peki, kira desteği başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen her şey...


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen kira desteği başvurusu, vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. E-Devlet üzerinden birkaç adımda tamamlanabilen kira desteği başvurusu, aynı ekran üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, kira desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, E-Devlet kira yardımı başvuru işlemi hakkında detaylı bilgiler...


KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hürriyet'te yer alan habere göre; kira yardımı başvuruları birçok işlemin yapıldığı e-Devlet sisteminden yapılabiliyor. e-Devlet’in “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümünden başvuru yapılabiliyor. Vatandaşların öncelikle T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

Daha sonra açılan pencere üzerinden “Uygulamaya Git” sekmesine tıklayabilirsiniz.


Uygulamaya git kısmına tıklanmasının ardından “Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı isteniyor. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz.” uyarısı yapıyo. Bu ekran üzerinden istenilen bilgilerin kontrol etmesi şartı aranıyor.


KİMLER KİRA YARDIMI ALABİLİR? 

Yerleri kamulaştırılanlardan eski yerleşim yerini tahliye etmek zorunda kalanların barınmalarında, öncelikle göçmen kabul merkezleri veya kamu kurum, kuruluş ve idarelerine ait binalardan ilgili valilik tarafından belirlenen kişiler kullanabiliyor.


Barınma ihtiyacının böylece karşılanamaması halinde, hak sahibi aile fertlerinden biri adına kayıtlı konutu yer alırken aileler hariç olmak üzere, ailelerin kesin iskânları sağlanıncaya kadar kira giderlerine katkı sağlamak amacıyla on altı yaşından büyük işçiler için yürürlükte bulunan asgari ücretin otuz günlük brüt tutarının yüzde ellisine kadar Bakan onayı ile aile başına belirlenecek miktar üzerinden geçici iskân için karşılıksız kira yardımı kullanılabiliyor.


Kanunun 12 nci maddesinde hak sahibi olarak, çeşitli nedenlerle iskânları gerçekleşemeyen ailelerden istenilmesiyle karşılıksız kira yardımının verilebilmesi için hak sahibi aile fertlerinden biri adına ülke dâhilinde kayıtlı konutun bulunmaması şartı bulunuyor.


Karşılıksız kira yardımı ödemeleri yapılmadan önce; kiralanacak konutun bulunduğu Müdürlük tarafından hak sahibi ailelerin, kiraladıkları konutta yaşayıp yaşamayacakları, Nüfus Müdürlüğü ve Muhtarlıklardan T.C. kimlik bilgileriyle araştırılacak, gerekirse bizzat yerinde incelemeler yapılarak durum tespitinde bulunulacak. (EK-21B) Ayrıca ailelerden, kiralanan konuta ait kira kontratı ile elektrik, su, doğalgaz faturası gibi belgeler istenecek. Herhangi bir akraba ya da yakınları yanında kira ödemesi yapmadan oturanlara kira yardımında bulunamayacak.


Araştırmaların tamamlanmasıyla hangi hak sahibi ailelerin kira yardımı alıp alamayacağı İl Müdürlüğü içerisinde yer alan komisyon tarafından tutanak altına alınması planlanan (EK-21C) ve kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankanın mahalli şubesinde, aileyi temsile yetkili kişi adına açtırılan hesap numaralarıyla beraber hak sahibi olunan İl Müdürlüğüne gönderilecek. Hak sahibi  İl Müdürlüğü tarafından, ülke dâhilinde kayıtlı konutunun olup olmadığı tapu kayıtlarından araştırılacak, İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca geçim fırsatının kaybedilerek edilmediği dosyasından sorgulanacak ve yapılacak aylık karşılıksız kira yardımı ödemesi için açtırılan hesap numaraları tahakkuk evrakına eklenip liste haline dönüşecek.


Hak sahibi olunan İl Müdürlüğü tarafından kirada yaşayan kiralanan konutun bulunduğu İl Müdürlüğü'nce tespit edilen ailelerin onaylı tutanağı (EK-21C), kira yardımı değerlendirme formu (EK-21B), ilgili bankada açtıkları hesap numarası ve gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirilerek, Genel Müdürlük tarafından alınacak Olur’u takiben verilecek talimatıyla beraber karşılıksız aylık kira yardımında bulunacak. Kira ödemeleri istenilen tarih sonraki ay başlayacak ve kesin iskân tarihinden bir önceki aya kadar sürecek. Ödemeler, bizzat ilgilisine yapılabileceği gibi noter tasdikli vekâletname alınması halinde vekiline de yapılabiliyor. Kiralanan konutların amacında kullanılıp kullanılmadığı İl Müdürlüklerce takip edilebilecek.