24 / 04 / 2024

Kentsel dönüşüm mağdurlarına müjde!

 Kentsel dönüşüm mağdurlarına müjde!

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile kentsel dönüşüm mağduriyetleri önlenecek.


Deprem bölgesi olan ülkemizde kentleşme nedeniyle mevcut yapıların büyük bir kısmı yıkılma riskiyle karşı karşıya. Depreme dayanıklı olmayan binalar yüzünden bu zamana kadar birçok vatandaş hayatını kaybetti. Tüm bunlar karşısında riskli alan ve riskli yapıların dönüştürülmesiyle sağlıklı ve düzenli yerleşim alanlarının oluşturulması için 16 Mayıs 2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarıldı. Kanunda yapılan düzenlemeler, dönüştürme, yeniden yerleştirme ve yapılaşma hizmetlerinin devlet ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları eliyle belirli bir plân, program ve düzen içinde gerçekleştirilmesi planlanırken, çeşitli sorunları çözmekte yetersiz kalıyor.


İNŞAATLAR YARIM KALDI

Uygulamada en çok karşılaşılan sorunlardan biri de dönüşüm sözleşmeleri imzalanarak tahliyesi ve yıkımı gerçekleştirilmiş olan binaların yerine yenilerinin yapılmaması, inşaata başlanmamış veya tamamlanmamış olması birçok kişiyi mağdur etti. Oluşan sorunların önüne geçilmesi için 4/7/2019 tarihli ve 7181 sayılı Kanunla 6306 sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmış ancak yeni düzenlemeler de uygulamada yaşanan aksaklıkları önleyemedi. Özellikle, yakın bir gelecekte şiddetli bir depremin beklendiği İstanbul'da binlerce inşaat çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.


FİKİRTEPELİLER MAĞDUR

Fikirtepe'de hayata geçirilen projelerin ardından ciddi sorunlar da beraberinde yaşandı. Fikirte kentsel dönüşümünde yaşanan en önemli sorun yarım kalan projeler oldu. Kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirmek isteyen müteahhitlerin yeterliliği gözetlenmediği için dönüşüm sözleşmeleriyle müteahhitlere devredilen, vatandaşların özel mülkiyetindeki arsalarda inşaatların çoğu ya hiç başlamamış ya da yarım kaldı. Tamamlanan projelerde ise ciddi eksiklikler tespit edildiği için çok az bir kısmına oturma izni verildi. Bu süreç içerisinde evleri yıkılan, yenişine de kavuşamayan çok sayıda vatandaş evsiz kaldı.


KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR

Bu kapsamda Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Emlâk Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi için komisyonda görüşmeler devam ediyor.


4 MADDE DE YENİ KANUN

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Emlâk Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile; 


1- Tahliye edilerek yıkılan yapıların yerine başlanılmayan veya yapımı yarım kalan inşaatların devlet tarafından tamamlanması, 


2- Kira yardımı konusundaki farklı uygulamaların ortadan kaldırılması,


3- Uzun süren süreçlerin varlığı halinde uygulamanın resen yapılması, 


4- İstanbul ili, Kadıköy İlçesi Fikirtepe bölgesi kentsel dönüşüm çalışmaları dolayısıyla tahliye edilmiş ya da yıkılmış riskli yapılar ile bu yapılara ait arsalardan, yeni bina inşasının tamamlandığı yıla (bu yıl dâhil) kadar emlak vergisinin 1/10 oranında alınması sağlanarak yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.
Önerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler