Belediyelerin imar yetkilerine tırpan geliyor!


 Belediyelerin imar yetkilerine tırpan geliyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Çevre Düzeni Plan hükümleri o kentin “imar anayasası” olacak.

10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan ‘torba yasa' düzenlemesiyle İmar Kanunu'nun bazı hükümlerinde değişikliğe gidildi. Sözcü'den İsmail Şahin'in haberine göre, getirilen yeni tanımlamalarla tüm imar yetkilerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elinden toplanmasının da önü açılmış oldu. Buna göre, belediyeler artık bakanlığın her kent için hazırlayacağı Çevre Düzeni Planı'na uygun hareket etmek zorunda kalacak.


TANIMLAR DEĞİŞTİ


İmar Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan Çevre Düzeni Planı'nın tanımı şöyleydi; “Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak, konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanım kararlarını belirleyen plandır” Geçtiğimiz Aralık'ta kanunda yapılan değişikliklerle bu tanım, “Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve stratejilerine uygun olarak yerleşim, gelişme alanları ve sektörlere ilişkin alt ölçek planlarını yönlendiren genel arazi kullanım kararları çerçevesinde ilke ve kriterleri belirleyen, bölge, havza veya il bütününde hazırlanan, plan hükümleri ve raporuyla bir bütün olan plandır” haline getirildi.


Haritalar üzerinde arazilerin kullanış biçimlerini belirleyen ve uygulama imar planlarına hazırlanmasına dayanak olan ve belediyeler tarafından hazırlanan nazım imar planı da kanuna göre, çevre düzeni planına uygun olarak hazırlanacak ve böylelikle her şehir için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırlayacağı Çevre Düzeni Plan hükümleri o kentin “imar anayasası” olacak. Belediyeler de sadece uygulayıcı ve denetleyici bir rol üstlenecek.KADEMELERE DÜZENLEME


Geçtiğimiz yılsonunda yapılan değişiklikle İmar Kanunu'nun 6'ncı maddesindeki planlama kademeleri de değiştirildi. Buna göre, mekansal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; “Çevre Düzeni Planları” ve “İmar Planları” kademelerinden oluşacak.


İmar planları ise nazım imar planı ve uygulama imar planı olarak hazırlanacak ve her plan bir üst kademedeki plana uygun şekilde hazırlanacak. Kademelerin bağlandığı  “Mekansal Strateji Planı” da değişiklikle de kanuna girdi. Kanuna göre, mekansal strateji planlarında; kalkınma planı ile varsa bölge planları, bölgesel gelişme stratejileri ve diğer strateji belgelerinde de ortaya konulan hedefler de dikkate alınacak.

Belediyelerin imar yetkileri , rant vergisi 2019 ,