İskan talep dilekçesi!


İskan talep dilekçesi!

İskan almak için gerekli belgeler ve dilekçe ile belediyelerin imar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimlerine başvuru yapmak gerekiyor.İşte iskan talep dilekçesi..İskan talep dilekçesi!

Yapı kullanma izin belgesi olarakta bilinen iskan, binanın tasdik edilmiş projesine uygun yapılıp bitirilmesi durumunda, ilgili belediye tarafından veriliyor.

İskan,inşaatı biten yapılara belli koşullar dahilinde veriliyor. İskan verme koşullarının en başında yapının projesine uygun bir şekilde bitirilmiş olması yer alıyor.

Yapının iskan ruhsatı alınabilmesi için, ruhsatlı olarak inşa edilen yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması, yapı ruhsatı alındığı tarihinden iki sene içinde inşaatına başlanmış olması ve  inşaat çalışmalarının beş sene içerisinde bitmiş olması gerekiyor.

İskan belediyenin İmar Müdürlüğü Yapı Kullanma İzni birimince müteahhite veriliyor.Ruhsatına uygun olarak inşa edilen yapıya iskan almak için gerekli evraklar ve bir dilekçe ile müracaat yapılması gerekiyor.İskan talep dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:

İskan talep dilekçesi..

………………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………………………/İSTANBUL

………………………… Mahallesi ……………….. Pafta ……………….. Ada ……………….. Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Mal Sahibi

                                                            İsim-Tarih-İmza                  

                                                             Mesul Mimar veya Mühendis 

                                                             Adı ve Adresi, Sicil Nos

İmza

Yapı Den.Şirketinin 

İsim-Tarih-İmza

İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

………………………… Mahallesi ………………………… Cad ………………………… Sokağı ……….Kapı No

MAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ:

………………………… Mahallesi

………………………… Cad.

………………………… Sokağı

………………………… Apt

………………………… Kapı No

………………………… Posta Kodu

………………………… İlçesi

………………………… Şehir

İskan almak zorunlu mu?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projelerİskan talep dilekçesi , İskan talep dilekçesi örneği , iskan kaydı talep formu , iskan dilekçesi , iskan dilekçe örneği , iskan dilekçesi örneği ,