Mersin'de icradan satılık akaryakıt istasyonu! 4.7 milyon TL'ye!

Mersin'de icradan satılık akaryakıt istasyonu! 4.7 milyon TL'ye!

Mersin İli, Tarsus ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu vasıflı gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. Satışa konu olan gayrimenkul için 4 milyon 767 bin 270 TL bedel isteniyor.


Mersin İli, Tarsus ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonu vasıflı gayrimenkul icradan satışa sunuluyor. Gayrimenkul için 4 milyon 767 bin 270 TL bedel isteniyor. Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adedi, evsafı:


Mersin İli, Tarsus ilçesi, Fevziçakmak Mah, 217 Ada, 4 Parselde, 2286M2 Benzin İstasyonu vasfındaki taşınmaz malın 4.767,270,00.TL.si bedelle ve açık arttırma suretiyle satışı yapılacak.


İstasyon binası, tek katlı betonarme karkas yapı olup, taban 114+7=121M2 olup, bina içinde satış marketi, muhasebe, misafir kabul, mutfak, VC ve lavabolar vardır. Kapı pencereler aliminyum doğrama, yaklaşık 35 yaşlarında, %32 yıpranma oranındadır.


Kanopi, 212+93=305M2 taban oturumlu 3 adalı pompa istasyonunu kapatan demir profilden yapılmış üzeri çinko kaplı, asma ters tavanlıdır. Yaklaşık 25 yaşlarında %25 yıpranma oranındadır.


İmar Durumu; Satışa konu parsel, Tarsus Belediyesi, imar planı sınırları içerisinde olup, Tarsus Belediyesi 1/1000 ölçekli onaylı imar plmnında E=0,50 Yençok=7.00 Akaryakıt serves istasyonuna isabet etmektedir.

Satış şartları :


1-)Taşınmazın satışı 05.10.2018 günü saat 13.30-13.40 arası, Tarsus Adalet Sarayı Satış Salonunda yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmalarda muhammen kıymetin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 30.10.2018 Günü, AYNI YER VE AYNI SAATLERDE ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın muhammen bedelinin %50'sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-) Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-)Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5-Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğumuza başvurmaları. Ayrıca işbu ilanın tebliğ edilemeyen taraflara tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 30/07/2018