22 / 07 / 2024

Mersin'de icradan satılık akaryakıt istasyonu! 13 milyon TL'ye!

 Mersin'de icradan satılık akaryakıt istasyonu! 13 milyon TL'ye!

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi'nde yer alan akaryakıt istasyonu icradan satışa çıkarıldı...


 


Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonu icradan 13 milyon 79 bin TL bedelle satılıyor.  


1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 2520 ada, 22 parselde, 11.500,00 metrekare yüzölçümlü, Arsa vasfında olan parselde kurulu akaryakıt dolum tesisi,İrtifak Bölümü:128 metre uzunlukta Likidgaz Dağıtım Endüstrisi A.Ş. lehine petrol borusu geçme hakkı vardır.(Tarih-Yevmiye: 14/01/2014-536)1395 nolu parsel içindeki bina bu parsele (14.00) m2 tecavüzlüdür.İmar Durumu:Akdeniz Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen 07/04/2014 tarih ve 1654 sayı no.lu yazı ve eki imar folyesinde konu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında inşaat nizamı Sıvılaştırılmış Gaz Dolum Tesisi alanı olduğu Max.TAKS=0.50 H=16.50 metre olduğu, parsele 60/2004 dosya no ile inşaat ruhsatı verildiği bilgisi verilmiştir. Tesis hali hazırda gayrıfaal durumdadır.


Kıymeti : 13.079.186,70 TL

1. Satış Günü : 03/04/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

2. Satış Günü : 02/05/2018 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu- Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-19 AKDENİZ / MERSİN


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/2935 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/02/2018