Mersin'de icradan satılık 4 gayrimenkul! 3.3 milyon TL'ye!

 Mersin'de icradan satılık 4 gayrimenkul! 3.3 milyon TL'ye!

Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı...


 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul toplamda 3 milyon 326 bin 898 TL bedel ile icradan satılıyor. 

 


1 NO'LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi (Atayurt) Köyönü mevkii, 474 parsel sayılı, 21.875,00 m2. Miktarlı taşınmaz tapuda tarla vasfında kayıtlı, mahalle yerleşim yeri sınırları içerisinde yer alan, taşınmazın 930,00 m2. Lik kısmı 1-3 yaşlarında nar bahçesi, 20.945,00 m2.lik kısmı 35-40 yaşlarında kapama limon bahçesi şeklinde olan, %2-3 meyilli, Akdeniz bölgesine özgü kırmızı (terrarosa) toprak yapısına sahip,1.sınıf tarım arazisi vasfında,içerisindeki ağaçlar damlama sulama ile sulanmakta, ağaçlar bakımlı vaziyette, yol, su, elektrik gibi imkanlardan faydalanabilenbir taşınmazdır.   

Kıymeti : 2.025.075,00 TL 


1. Satış Günü : 02/03/2018 günü 14:00 - 14:10 


2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası 


Satış Yeri : Silifke Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu


2 NO'LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi (Atayurt) 232 ada 1 parsel sayılı taşınmaz 222,79 m2. Miktarlı, tapuda arsa vasfında kayıtlı, mahalle yerleşim yeri içerisinde yer alan, kuzey kısmı yerleşim yeri yoluna cepheli, içerisinde herhangi bir zirai ürün ve muhtesat bulunmayan bir taşınmazdır.   


Kıymeti : 33.418,50 TL 


1. Satış Günü : 02/03/2018 günü 14:20 - 14:30 arası 


2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 14:20 - 14:30 arası 


Satış Yeri : Silifke Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu  3 NO'LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi (Atayurt) Doğancı mevkii, 1914 parsel sayılı taşınmaz 11.701,50 m2. Miktarlı olup tapuda tarla vasfında kayıtlı, 4.320,00 m2.lik kısmı boş tarla, 2514,66 m2.lik kısmı narenciye bahçesi, 1998,44 m2. Ve 1.656,00 m2.lik 2 adet sera ile kapalı, seranın 70,90 m2.lik kısmı 446 parsele tecavüzlü, içerisinde yine 40,75 m2. Oturumlu, 1 oda, mutfak ve wc'den oluşan bahçe evi bulunan, seralar demir sera vasfında, narenciye olarak kaplı alanda bakımsız 15-20 yaşlarında 32 adet limon ağacı yer alan, yerleşim yerine yakın, tarım alanı olarak kullanılan 1.sınıf tarım arazisi vasfında, yol, su, elektrik gibi imkanlardan faydalanabilen bir taşınmazdır.   


Kıymeti : 1.096.205,00 TL 


1. Satış Günü : 02/03/2018 günü 14:40 - 14:50 arası 


2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 14:40 - 14:50 arası 


Satış Yeri : Silifke Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu4 NO'LU TAŞINMAZIN 


Özellikleri : Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi (Atayurt) Doğancı Mevkii, 476 parsel sayılı taşınmaz 2.152,50 m2. Miktarlı, tapuda tarla vasfında kayıtlı, yerleşim yeri içerisinde kalan, çalılık ve kültür bitkisi olmayan ağaçlarla kaplı, elektrik, su gibi imkanlardan faydalanabilen, taşsız, killi, tınlı, organik maddece zengin, su geçirgenliği ortabir taşınmazdır.   


Kıymeti : 172.200,00 TL 


1. Satış Günü : 02/03/2018 günü 15:00 - 15:10 arası 


2. Satış Günü : 30/03/2018 günü 15:00 - 15:10 arası 


Satış Yeri : Silifke Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu  Satış şartları :  


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/01/2018