Köy-Tür Tavukçuluk'un 7 bina ve çiftliği icradan satılık!


Köy-Tür Tavukçuluk'un 7 bina ve çiftliği icradan satılık!

Ankara İflas 21. İcra Müdürlüğü, Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait, Mersin, Ankara, Kayseri, Düzce ve Erzurum'da yer alan toplam 7 bina ve tavuk çiftliklerini satışa sunuyorAnkara İflas 21. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. ANKARA İFLAS (21. İcra) MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2005/12

Müflis Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret AŞ.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği.kıymetj, adedi, önemli özellikleri ve satış şartları:

1. Mersin ili, Tarsus ilçesi, Kürtmusa Köyü, kızılyer mevkiinde kain 1028 Parsel sayılı, 35.184,00 m2 yüzölçümlü 5,156.085,00 TL değerindeki 15 adet kümes, 1 adet idari bina, 4 adet lojman, 1 adet soyunma ve duş binası, 1 adet mekanik atölyesi, 1 adet 2 katlı yemekhane ve 1 adet yem deposundan ibaret taşınmaz,

2. Ankara ili, Kazan ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesin de kain 2060 Ada, 1 Parsel sayılı, 16.600,00 m2 yüzölçümlü 8.118.152,00.-TL değerindeki Yem fabrikası ve müştemilatından ibaret taşınmaz,

3. Ankara ili, Kazan ilçesi, Sanlar mahallesi, Karacabelen mevkiinde kain, 101 ada, 1 parsel sayılı, 19.132,00m2 yüzölçümlü arsa vasfında, üzerinde 1 adet kümes, idari bina ve lojman binası bulunan 1,029,574,00 TL değerindeki taşınmaz

4. Kayseri ili, Talaş ilçesi, Erctyes Köyü, Akçakaya mahallesine kain, 4427 parsel sayılı, 10,350,00 m2 yüzölçümlü, 1.003.964,00.-TL değerindeki iki adet kümes ve idare binasından ibaret taşınmaz.

5. Düzce ili, Akçakoca ilçesi, Paşalar Köyü, kalkanderesi mevkiinde kain 96 Parsel sayılı, 11.000,00 m2 yüzölçümlü 66.000,00 TL değerindeki fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz,

6. Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Ortabahçe Köyü, Karasu mevkiinde kain 2084 parsel sayılı, 30.400,00m2 yüzölçümlü, 904.801,80.-TL değerindeki kesimhane.soğuk hava deposu, renderink, yemekhane, misafirhane,malzeme deposu, jeneratör odası, bekçi kulübe¬si, ve makine-ekipmandan ibaret taşınmaz

7. Erzurum ili, Aşkale ilçesi, Küçükova Köyü, köyiçi mevkiinde kain ,101 Ada, 69 Parsel sayılı, 1.439,89 m2 yüzölçümlü 113.010,76 TL değerindeki arsa ve üzerindeki tavuk çiftliği binasından ibaret taşınmaz,

S.NO PARSEL TAKDİR OLUNAN KIYMETİ  SATIŞ SAATİ
1. 1028    5,156.085,00-TL 10.00-10,05
2. 1       8,118.152,00-TL 10.05-10,10
3. 1       1.029,574,00-TL 10.10-10.15
4. 4427    1.003.964,00-TL 10,15-10.20
5. , 96      66.000,00-TL 10,20-10.25
6. 2084    904.801,80-TL 10.25-10.30
7. 69      113.010,76-TL 10.30-10.35

1.-Satış 19.07,2011 tarihinde yukarıda belirtilen saatlerde 8. Cad. 14/10 Aşağı Öveçler-ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 29.07.2011 günü yukarıda belirtilen saatlerde ve aynı adres de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecek*. Şu kadarki artırma bedelinin malın muhammen bedelinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı ofen alacaklılarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir,

2 - Artırmaya iştirak edeceklerin, takdir edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Taşınmazlar KDV Kanunun m 17/4-/ uyarınca Katma Değer Vergisinden muaftr. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Tahliye ve teslim giderleri alaya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir,

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*), varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddalarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil jg sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır,

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/12 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

*Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.comÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kuraHemen Teslim 4 proje