Köy-Tür Entegre Tavukçuluk'un 10 gayrimenkulü icradan satışa çıktı!


Köy-Tür Entegre Tavukçuluk'un 10 gayrimenkulü icradan satışa çıktı!

Ankara İflas 21. İcra Müdürlüğü, Mersin, Ankara, Düzce, Erzincan ve Erzurum'da toplam 10 gayrimenkulü satışa sunuyor. Kümes, arsa, lojman binaları, tarla ve tavuk çiftliği vasfındaki taşınmazların toplam değeri 17 milyon 875 bin TL Ankara İflas 21. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. ANKARA İFLAS (21. İCRA) MUDURLUGU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2005/12

Müflis Köy-Tür Entegre Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş. İflas idaresinden

Satılmasına tarar yerilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri ve satış şartları:

1. Mersin ili, Tarsus İlçesi, Kürtmusa Köyü, Kızılyer mevkiinde kain 1028 Parsel sayılı, 35.184,00 m2 yüzölçümlü 5.156.085,00 TL değerindeki 15 adet kümes, 1 adet idari bina, 4 adet lojman, 1 adet soyunma ve duş binası, 1 adet mekanik atölyesi, 1 adet 2 katlı yemekhane ve 1 adet yem deposundan ibaret taşınmaz,

2. Ankara İli, Kazan İlçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesin de kain 2060 Ada, 1 Parsel sayılı, 16.600,00 m2 yüzölçümlü 8.118.152.00.-YTL değerindeki Yem fabrikası ve müştemilatından ibaret taşınmaz,

3. Ankara İli, Kazan ilçesi, İğne Köyü, Alageliş mevkiinde kain, 101 ada, 1 parsel sayılı, 53.810.00m2 yüzölçümlü arsa vasfında, üzerinde 1 adet kümes, jeneratör binası, idari bina ve lojman binası bulunan 1.136.298,00.-TL değerindeki taşınmaz

4. Ankara İli, Kazan İlçesi, İğne Köyü, Alageliş mevkiinde kain, 102 ada, 1 parsel sayılı, 929,00m2 yüzölçümlü arsa vasfında, 10.969.00.,-TL değerindeki taşınmaz

5. Ankara İli, Kazan İlçesi, Sarılar mahallesi, Karacabelen mevkiinde kain, 101 ada, 1 parsel sayılı, 19.132.00m2 yüzölçümlü arsa vasfında, üzerinde 1 adet kümes, idari bina ve lojman binası bulunan 1.029.574,00.-TL değerindeki taşınmaz

6. Kayseri İli, Talaş ilçesi, Erciyes Köyü, Akçakaya mahallesine kain, 4427 parsel sayılı, 10.350.00m2 yüzölçümlü, 1.003.964,00.-TL değerindeki iki adet kümes ve idare binasından ibaret taşınmaz.

7. Düzce İli, Akçakoca ilçesi, Paşalar Köyü, kalkanderesi mevkiinde kain 96 Parsel sayılı, 11.000,00 m2 yüzölçümlü 66.000,00 TL değerindeki fındık bahçesi niteliğindeki taşınmaz,

8. Erzincan İli, Merkez Başpınar Köyü, Miğade mevkiinde kain 83 Parsel sayılı, 22.840,00 m2 yüzölçümlü 370.578,51 TL değerindeki ahır binası ve depodan ibaret sulu tarla vasfındaki taşınmaz,

9. Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Ortabahçe Köyü, Karasu mevkiinde kain 2084 parsel sayılı, 30.400.00m2 yüzölçümlü,
904.801,80.-TL değerindeki kesimhane, soğuk hava deposu, renderink, yemekhane, misafirhane, malzeme deposu, jeneratör odası, bekçi kulübesi, ve makine-ekipmandan ibaret taşınmaz

10. Erzurum İli, Aşkale İlçesi, Küçükova Köyü, köyiçi mevkiinde kain, 101 Ada, 69 Parsel sayılı, 1.439,89 m2 yüzölçümlü
113.010,76 TL değerindeki arsa ve üzerindeki tavuk çiftliği binasından ibaret taşınmaz.

S.NO PARSEL    TAKDİR OLUNAN KIYMETİ SATIŞ SAATİ
1. 1028 5.156.085,00.-TL 10.00-10.05
2. 1 8.118.152,00.-TL 10.05-10.10
3. 1 1.136.298,00.-TL 10.10-10.15
4. 1 10.969,00.-TL         10.15-10.20
5. 1 1.029.574,00.-TL 10.20-10.25
6. 4427 1.003.964,00.-TL 10.25-10.30
7. 96 66.000,00.-TL         10.30-10.35
8. 83 370.578,51.-TL         10.35-10.40
9. 2084 904.801,80.-TL         10.40-10.45
10. 69 113.010,76.-TL         10.45-10.50

1 .-Satış 13.05.2011 tarihinde yukarıda belirtilen saatlerde 8. Cad. 14/10 Aşağı Öveçler-ANKARA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı İle ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 23.05.2011 günü yukarıda belirtilen saatlerde ve aynı adres de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki arttırma bedelinin malın muhammen bedelinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklılarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2 - Artırmaya iştirak edeceklerin takdir edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Taşınmazlar KDV Kanunun m 17/4-r uyarınca Katma Değer Vergisinden muaftır. Tellaliye resmi, damga vergisi, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Tahliye ve teslim giderleri alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4 - Satış badeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5 - Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6 - Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2005/12 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.- 31.03.2011
(İİKm.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
İflas idare Memurları
Av. M. Kürşad Coşkun Av. Nalan Çumçum Feridun Altunbeğ
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.comÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura