Mersin Toroslar'da icradan satılık gayrimenkul! 5.6 milyon TL'ye!

Mersin Toroslar'da icradan satılık gayrimenkul! 5.6 milyon TL'ye!

Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 5 milyon 684 bin 987 TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan gayrimenkulün birinci satış günü 28 Ocak 2019 olarak açıklandı.


Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu gayrimenkul için 5 milyon 684 bin 987 TL bedel isteniyor. 


TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mah., 4550 Ada, 16 Parsel, Arsa nitelikli taşınmaz satışa çıkartılmıştır. Mahallinde, fenni bilirkişi olanımızca ada parsel bazında yer tespiti yapılarak yapılan incelemede;arsa, dört cephesi yola bakan,bulvar cephesi yaklaşık 45 m olan düzgün geometrili bir parseldir. Parselin etrafı yaklaşık 0.80 m yükseklikte ihata duvarı ile çevrilmiş, içerisinde düğün salonu olarak kullanılan yapı yer almaktadır. Toroslar Belediyesinde yapılan incelemede, ihata duvarı ile ilgili, 17.07.2013 tarih, 1/309-141 sayılı Yapı Ruhsatının bulunduğu,anacak, bina ile ilgili ruhsat ve projenin bulunmadığı bilgisi edinilmiştir.Kıymeti : 5.684.987,00 TL 

1. Satış Günü : 28/01/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 25/02/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : Mersin Adliyesi Zemin Kat Z 20 Akdeniz/MERSİN


Satış şartları : 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/132 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2018