Konya Selçuklu'da icradan satılık bina! 3.6 milyon TL'ye!

Konya Selçuklu'da icradan satılık bina! 3.6 milyon TL'ye!

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul icradan satışa çıkarıldı. 3 milyon 600 bin TL bedel ile satılacak gayrimenkul için ilk ihale 5 Eylül 2018'de yapılacak.


Konya İli, Selçuklu İlçesi, Sille Mahallesi'nde yer alan gayrimenkul 3 milyon 600 bin TL bedel ile icradan satışa sunuldu. Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 17072 Ada, 5 Parsel, SİLLE Mahalle/Köy, Borç konusu taşınmaz; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Buhara mahallesi, Edipoğlu ve Barış caddeleri, Atasoy ve Ürün sokaklar, Ceylangözü sokağa cepheli, Maviçam sitesi, A blok no: 39, B blok no: 37, C blok no: 15 deki üç adet bloğun üzerinde bulunan on sekiz adet dairenin tamamıdır. 


Her bir daire; antre, salon, üç oda, banyo, tuvalet, mutfak ve holden ibarettir. İki adet balkon vardır. Brüt inşaat alanı 146 m2, net inşaat alanı ise 124 m2 civarındadır. Salon ve oda tabanlarına laminant, sulu kısımların tabanına seramik döşenmiştir. Giriş kapıları çelik, diğer doğramalar ahşap, verniklidir. Pencereler ısı camlı olup mermer denizlik vardır. Bazı pencereler PVC doğramadır. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, plastik boyalıdır. Mutfakta mermer tezgah ile tezgah alt ve üst dolapları vardır. 


Kıymeti : 3.600.000,00 TL

1. Satış Günü : 05/09/2018 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü : 04/10/2018 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri : KONYA ADALET SARAYI İÇİ,MEZAT SALONU, KARATAY / KONYA


Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK ' nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan"elektronik ortamda ilan yapılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesi görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/31829 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.