Kayseri'de satılık özel eğitim tesisi imarlı arsa! 9 milyon TL'ye!

Kayseri'de satılık özel eğitim tesisi imarlı arsa! 9 milyon TL'ye!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi'nde bulunan 9 metrekarelik, Özel Eğitim Tesis alanı imarlı arsayı ihale ile satışa çıkıyor.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi'nde bulunan 9 metrekarelik, Özel Eğitim Tesis alanı arsası ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 9 milyon TL olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 5 Aralık'ta yapılacak.


ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI ARSASI SATILACAKTIR


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, 10663 ada, 1 parselde bulunan 9 metrekarelik, Özel Eğitim Tesis alanı arsası, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak "Kapalı Teklif Usulü" ihale ile satılacaktır.


1- İhale 5/12/2018 Çarşamba günü saat 14:10'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.


2- İhale katılımcılarından istenecek belgeler:


İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenişen belgelerin bulundurulması zorunludur:


a- 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu


b- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler


c- Gerçek kişilerde ikametgah ilmihaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı


ç- Tüzel kişilerde noter tasdikli imza sirkükeri


d- Şartname bedeli 100 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi


e- 2886 sayılı kanundan dolayı ihakeye katılmama cezası alınmadığına dair yazılı taahhütname


3- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyeniz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.


4- Son müracaat tarihi 5/12/2018 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın sekreterya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.


Mevki: Şeker

Ada: 10663

Parsel: 1

Metrekare: 9.000

Muhammen bedel: 9.000.000,00-TL

Geçici teminat: 270.000,00-TL

Açıklama: Özel Eğitim Tesis AlanıÖnerilen Bağlantılar : TOKİ Kayseri kura